[unknown data provider]

budynki budynki budynki
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (7)

Budynki (budynki)

Działki (dzialki)

Klasoużytki (klasouzytki)

Oznaczenia klasoużytków (klasouzytki_nr)

Numery działek (numery_dzialek)

Podziałka liniowa (podzialka)

Użytki (uzytki)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.