SGU - Sveriges geologiska undersökning…

SE.GOV.SGU.ANALOG_GRAVIMETRY.250K SE.GOV.SGU.ANALOG_GRAVIMETRY.250K SE.GOV.SGU.ANALOG_GRAVIMETRY.250K
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU) (unverified)

Contact information:

Kundservice (Customer Services)

SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU)

Postal:
Box 670, SE-751 28 Uppsala, Sverige

Email: 

Phone: +4618179000

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

SGUs publika WMS-tjänster (OGC och INSPIRE)

Available map layers (30)

Gravimetri, analoga data (SE.GOV.SGU.ANALOG_GRAVIMETRY.250K)

Grav_analog_020326_region

IP, analoga data (SE.GOV.SGU.ANALOG_IP.250K)

Ip_analog_020326_region

Magnetfält, analoga data (SE.GOV.SGU.ANALOG_MAGNETIC_FIELD.250K)

Mag_analog_020326_region

Slingram, analoga data (SE.GOV.SGU.ANALOG_SLINGRAM.250K)

slingram_analog_020326_region

VLF, analoga data (SE.GOV.SGU.ANALOG_VLF.250K)

VLF_analog_020326_region

Gravimetri, digitala data (SE.GOV.SGU.DIGITAL_GRAVIMETRY.250K)

digital_gravity_polygon_region

IP, digitala data (SE.GOV.SGU.DIGITAL_IP.250K)

digital_ip_polygon_region

Magnetfält, digitala data (SE.GOV.SGU.DIGITAL_MAGNETIC_FIELD.250K)

digital_mag_polygon_region

Slingram, digitala data (SE.GOV.SGU.DIGITAL_SLINGRAM.250K)

digital_slingram_polygon_region

VLF, digitala data (SE.GOV.SGU.DIGITAL_VLF.250K)

digital_vlf_polygon_region

Gammastrålning, kalium (SE.GOV.SGU.KALIUM)

Datamängden Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) innehåller data från SGUs gammaspektrometriska mätningar av markens gammastrålning. Med hjälp av gammastrålningsmätningar kan markens halt av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna av kalium, uran och torium beräknas. gamma_kalium

Gammastrålning, kalium (skugga) (SE.GOV.SGU.KALIUM_SKUGGA)

gamma_kalium_skugga

Magnetfält (SE.GOV.SGU.MAGNET)

Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig) innehåller ett gleasare urval av data om det jordmagnetiska fältet än Magnetfält - 200x40m. De flygmagnetiska mätningarna görs normalt i linjer med 200 m mellanrum på 60 meters höjd. Användningsområden är t.ex. prospektering och samhällsplanering. mag_anom

Magnätfält (skugga) (SE.GOV.SGU.MAGNET_SKUGGA)

mag_anom_skugga

Gravimetri (SE.GOV.SGU.METAFLYG.GRAVIMETRI)

metaflyg_gravimetri_vy

Magnetometri (SE.GOV.SGU.METAFLYG.MAGNETOMETRI)

metaflyg_magnetometri_vy

Slingram (SE.GOV.SGU.METAFLYG.SLINGRAM)

metaflyg_slingram_vy

Spektrometri (SE.GOV.SGU.METAFLYG.SPEKTROMETRI)

metaflyg_spektrometri_vy

TEM (SE.GOV.SGU.METAFLYG.TEM)

metaflyg_tem_vy

VLF (SE.GOV.SGU.METAFLYG.VLF)

metaflyg_vlf_vy

Tensor-VLF (SE.GOV.SGU.METAFLYG.VLF_TENSOR)

metaflyg_vlf_tensor_vy

Skenbar resistivitet (SE.GOV.SGU.RESISTIVITET.RASTER)

Skenbar resistivitet

Gammastrålning, torium (SE.GOV.SGU.THORIUM)

Datamängden Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) innehåller data från SGUs gammaspektrometriska mätningar av markens gammastrålning. Med hjälp av gammastrålningsmätningar kan markens halt av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna av kalium, uran och torium beräknas. gamma_torium

Gammastrålning, torium (skugga) (SE.GOV.SGU.THORIUM_SKUGGA)

gamma_torium_skugga

Strålning, Uran (torv) (SE.GOV.SGU.TORV.URAN_INTERVALL)

spek_uran_intervall_vy

Bougueranomali, 500x500m (mGal) (SE.GOV.SGU.TYNGDKRAFT)

Datamängden Geofysiska markmätningar, tyngdkraft innehåller information om tyngdkraften. Informationen används bl.a. inom prospektering. tyngdkraft_interpolerad

Bougueranomali, konturlinjer (SE.GOV.SGU.TYNGDKRAFT_KONTUR)

tyngdkraft_interpolerad_kontur_vy

Bougueranomali, skuggning (SE.GOV.SGU.TYNGDKRAFT_SKUGGA)

tyngdkraft_interpolerad_skugga

Gammastrålning, uran (SE.GOV.SGU.URAN)

Datamängden Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) innehåller data från SGUs gammaspektrometriska mätningar av markens gammastrålning. Med hjälp av gammastrålningsmätningar kan markens halt av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna av kalium, uran och torium beräknas. gamma_uran

Gammastrålning, uran (skugga) (SE.GOV.SGU.URAN_SKUGGA)

gamma_uran_skugga

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.