SGU - Sveriges geologiska undersökning…

grundvatten:SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.JORD.1M SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU) (unverified)

Contact information:

Kundservice (Customer Services)

SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU)

Postal:
Box 670, SE-751 28 Uppsala, Sverige

Email: 

Phone: +4618179000

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

SGUs publika WMS-tjänster (OGC och INSPIRE)

Available map layers (114)

Brunnar (SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K)

bark_brunnar_v2_1_vy

Brunnar rapporterade av allmänheten (SE.GOV.SGU.BRUNNAR.SUBMISSION)

bark_brunnar_submission_v2_vy

Dricksvattenbrunnar (SE.GOV.SGU.BRUNNAR_DRICKSVATTEN)

Dricksvattenbrunnar visar uppgifter om enskilda dricksvattenbrunnars läge och vissa tekniska data såsom djup, jorddjup, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Uppgifterna består till stor del av de brunnar i SGUs brunnsarkiv som används för dricksvattenförsörjning. I datamängden finns även uppgifter om dricksvattenbrunnar från privatpersoner som frivilligt rapporterats genom SGUs inrapporteringsapplikation, https://apps.sgu.se/brunnsinventering/. SGUs brunnsarkiv i sin helhet finns publicerad som WMS-tjänsten Brunnar. Informationen är bland annat tänkt att användas för att skydda dricksvattenbrunnar i händelse av miljöolyckor och för planering av skyddsåtgärder.

Icke geoenergibrunnar (SE.GOV.SGU.BRUNNAR_EJ_ENERGI)

bark_brunnar_icke_energi_vy

Geoenergibrunnar (SE.GOV.SGU.BRUNNAR_ENERGI)

bark_brunnar_energi_vy

Hydraulisk konduktivitet i berg (logK) (SE.GOV.SGU.GENOMSLAPPLIGHET_BERG)

genomslapplighet_berg

Underlag brunnar (SE.GOV.SGU.GENOMSLAPPLIGHET_BERG_BRUNNAR)

genomslapplighet_berg_brunnar_vy

Månadskarta (SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.MANADSKARTA)

grvn_smam_vy

Manadskartan, små magasin (SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.MANADSKARTAN_SMA_MAGASIN)

Behöver TIME=YYYY-MM-15 (15e varje månad) niva_sma_magasin_vy

Manadskartan, stora magasin (SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.MANADSKARTAN_STORA_MAGASIN)

Behöver TIME=YYYY-MM-15 (15e varje månad) niva_stora_magasin_vy

Grundvattnets sårbarhet, endast sårbara områden (SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.SARBARHET_3KL)

grundvattnets_sarbarhet_prio_vy

Grundvattnets sårbarhet, samtliga klasser (SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.SARBARHET_7KL)

grundvattnets_sarbarhet_vy

Underlag jordartskartor (SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.SARBARHET_TACKNING)

grundvattnets_sarbarhet_kartform_vy

Inaktiva mätstationer (SE.GOV.SGU.GRUNDVATTENNIVA_INAKTIVA_MATSTATIONER_V4)

Aktiva mätstationer (SE.GOV.SGU.GRUNDVATTENNIVA_MATSTATIONER_V4)

Nytt lager för aktiva stationer,

Grundvattentillgång i små magasin (l/dygn/ha) (SE.GOV.SGU.GRUNDVATTENTILLGANG)

grundvattentillgang

Grundvattendelare J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_J1)

hmag_vdel_p1_vy

Grundvattendelare J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_J1.V2)

Gränslinje eller zon från vilken grundvatten strömmar i skilda riktningar. Det kan röra sig om både fasta och rörliga grundvattendelare.

Grundvattendelare J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_J2)

hmag_vdel_p2_vy

Grundvattendelare J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_J2.V2)

Gränslinje eller zon från vilken grundvatten strömmar i skilda riktningar. Det kan röra sig om både fasta och rörliga grundvattendelare.

Grundvattendelare S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_S1)

hmag_vdel_p4_vy

Grundvattendelare S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_S1.V2)

Gränslinje eller zon från vilken grundvatten strömmar i skilda riktningar. Det kan röra sig om både fasta och rörliga grundvattendelare.

Grundvattendelare S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_S3)

hmag_vdel_p6_vy

Grundvattendelare S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_S3.V2)

Gränslinje eller zon från vilken grundvatten strömmar i skilda riktningar. Det kan röra sig om både fasta och rörliga grundvattendelare

Grundvattenmagasin J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_J1)

hmag_gmag_geom_p1_vy

Grundvattenmagasin J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_J1.V2)

En avgränsad del av en eller flera akviferer, eller en grundvattenförande geologisk formation, med en sammanhängande mättad zon. Den omättade zonen betraktas normalt som en del av magasinet

Grundvattenmagasin J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_J2)

hmag_gmag_geom_p2_vy

Grundvattenmagasin J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_J2.V2)

En avgränsad del av en eller flera akviferer, eller en grundvattenförande geologisk formation, med en sammanhängande mättad zon. Den omättade zonen betraktas normalt som en del av magasinet

Grundvattenmagasin J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_J3)

hmag_gmag_geom_p3_vy

Grundvattenmagasin J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_J3.V2)

En avgränsad del av en eller flera akviferer, eller en grundvattenförande geologisk formation, med en sammanhängande mättad zon. Den omättade zonen betraktas normalt som en del av magasinet.

Grundvattenmagasin K1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_K1.V2)

En avgränsad del av en eller flera akviferer, eller en grundvattenförande geologisk formation, med en sammanhängande mättad zon. Den omättade zonen betraktas normalt som en del av magasinet.

Grundvattenmagasin S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_S1)

hmag_gmag_geom_p4_vy

Grundvattenmagasin S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_S1.V2)

En avgränsad del av en eller flera akviferer, eller en grundvattenförande geologisk formation, med en sammanhängande mättad zon. Den omättade zonen betraktas normalt som en del av magasinet.

Grundvattenmagasin S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_S2)

hmag_gmag_geom_p5_vy

Grundvattenmagasin S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_S2.V2)

En avgränsad del av en eller flera akviferer, eller en grundvattenförande geologisk formation, med en sammanhängande mättad zon. Den omättade zonen betraktas normalt som en del av magasinet

Grundvattenmagasin S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_S3)

hmag_gmag_geom_p6_vy

Grundvattenmagasin S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_S3.V2)

En avgränsad del av en eller flera akviferer, eller en grundvattenförande geologisk formation, med en sammanhängande mättad zon. Den omättade zonen betraktas normalt som en del av magasinet

Grundvattenströmningsriktningar J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_J1)

hmag_gstr_p1_vy

Grundvattenströmningsriktningar J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_J1.V2)

Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning

Grundvattenströmningsriktningar J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_J2)

hmag_gstr_p2_vy

Grundvattenströmningsriktningar J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_J2.V2)

Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning

Grundvattenströmningsriktningar J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_J3)

hmag_gstr_p3_vy

Grundvattenströmningsriktningar J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_J3.V2)

Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning

Grundvattenströmningsriktningar S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_S1)

hmag_gstr_p4_vy

Grundvattenströmningsriktningar S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_S1.V2)

Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning

Grundvattenströmningsriktningar S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_S2)

hmag_gstr_p5_vy

Grundvattenströmningsriktningar S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_S2.V2)

Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning

Grundvattenströmningsriktningar S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_S3)

hmag_gstr_p6_vy

Grundvattenströmningsriktningar S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_S3.V2)

Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning

Karteringsmetod (SE.GOV.SGU.HMAG.KARTERINGSMETOD)

hmag_delo_kartmetod_p1_vy

Karteringsmetoder J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.KARTERINGSMETOD_J1.V2)

Karteringsmetoder

Karteringsmetoder J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.KARTERINGSMETOD_J2.V2)

Karteringsmetoder

Karteringsmetoder J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.KARTERINGSMETOD_J3.V2)

Karteringsmetoder

Karteringsmetoder K1 (SE.GOV.SGU.HMAG.KARTERINGSMETOD_K1.V2)

Karteringsmetoder

Karteringsmetoder S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.KARTERINGSMETOD_S1.V2)

Karteringsmetoder

Karteringsmetoder S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.KARTERINGSMETOD_S2.V2)

Karteringsmetoder

Karteringsmetoder S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.KARTERINGSMETOD_S3.V2)

Karteringsmetoder

Låggenomsläppliga lager ovan magasin J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.LAGGENOMSLAPPLIGALAGER_J1.V2)

Lager av låggenomsläppliga (finkorniga) sediment som påtagligt reducerar grundvattenbildningen till underliggande grundvattenmagasin

Låggenomsläppliga lager ovan magasin J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.LAGGENOMSLAPPLIGALAGER_J2.V2)

Lager av låggenomsläppliga (finkorniga) sediment som påtagligt reducerar grundvattenbildningen till underliggande grundvattenmagasin

Låggenomsläppliga lager ovan magasin J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.LAGGENOMSLAPPLIGALAGER_J3.V2)

Lager av låggenomsläppliga (finkorniga) sediment som påtagligt reducerar grundvattenbildningen till underliggande grundvattenmagasin

Låggenomsläppliga lager ovan magasin S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.LAGGENOMSLAPPLIGALAGER_S1.V2)

Lager av låggenomsläppliga (finkorniga) sediment som påtagligt reducerar grundvattenbildningen till underliggande grundvattenmagasin

Låggenomsläppliga lager ovan magasin S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.LAGGENOMSLAPPLIGALAGER_S2.V2)

Lager av låggenomsläppliga (finkorniga) sediment som påtagligt reducerar grundvattenbildningen till underliggande grundvattenmagasin

Låggenomsläppliga lager ovan magasin S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.LAGGENOMSLAPPLIGALAGER_S3.V2)

Lager av låggenomsläppliga (finkorniga) sediment som påtagligt reducerar grundvattenbildningen till underliggande grundvattenmagasin

Magasindelområden J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_J1)

hmag_delo_p1_vy

Magasinsdelområden J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_J1.V2)

Ett grundvattenmagasin består av ett eller flera magasinsdelområden. Indelningen baseras främst på skillnader i uttagsmöjligheter

Magasindelområden J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_J2)

hmag_delo_p2_vy

Magasinsdelområden J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_J2.V2)

Ett grundvattenmagasin består av ett eller flera magasinsdelområden. Indelningen baseras främst på skillnader i uttagsmöjligheter

Magasindelområden J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_J3)

hmag_delo_p3_vy

Magasinsdelområden J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_J3.V2)

Ett grundvattenmagasin består av ett eller flera magasinsdelområden. Indelningen baseras främst på skillnader i uttagsmöjligheter

Magasinsdelområden K1 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_K1.V2)

Ett grundvattenmagasin består av ett eller flera magasinsdelområden. Indelningen baseras främst på skillnader i uttagsmöjligheter

Magasindelområden S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_S1)

hmag_delo_p4_vy

Magasinsdelområden S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_S1.V2)

Ett grundvattenmagasin består av ett eller flera magasinsdelområden. Indelningen baseras främst på skillnader i uttagsmöjligheter

Magasindelområden S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_S2)

hmag_delo_p5_vy

Magasinsdelområden S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_S2.V2)

Ett grundvattenmagasin består av ett eller flera magasinsdelområden. Indelningen baseras främst på skillnader i uttagsmöjligheter

Magasindelområden S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_S3)

hmag_delo_p6_vy

Magasinsdelområden S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_S3.V2)

Ett grundvattenmagasin består av ett eller flera magasinsdelområden. Indelningen baseras främst på skillnader i uttagsmöjligheter

Tätande lager ovan magasin J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_J1)

hmag_tata_p1_vy

Tätande lager ovan magasin J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_J2)

hmag_tata_p2_vy

Tätande lager ovan magasin J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_J3)

hmag_tata_p3_vy

Tätande lager ovan magasin S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_S1)

hmag_tata_p4_vy

Tätande lager ovan magasin S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_S2)

hmag_tata_p5_vy

Tätande lager ovan magasin S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_S3)

hmag_tata_p6_vy

Tillrinningsområden J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_J1)

hmag_till_p1_vy

Tillrinningsområden J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_J1.V2)

Tillrinningsområdet till ett grundvattenmagasin är det område eller de områden varifrån nederbörd eller annat vatten kan rinna mot och tillföras magasinet

Tillrinningsområden J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_J2)

hmag_till_p2_vy

Tillrinningsområden J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_J2.V2)

Tillrinningsområdet till ett grundvattenmagasin är det område eller de områden varifrån nederbörd eller annat vatten kan rinna mot och tillföras magasinet

Tillrinningsområden J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_J3)

hmag_till_p3_vy

Tillrinningsområden J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_J3.V2)

Tillrinningsområdet till ett grundvattenmagasin är det område eller de områden varifrån nederbörd eller annat vatten kan rinna mot och tillföras magasinet

Tillrinningsområden S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_S1)

hmag_till_p4_vy

Tillrinningsområden S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_S1.V2)

Tillrinningsområdet till ett grundvattenmagasin är det område eller de områden varifrån nederbörd eller annat vatten kan rinna mot och tillföras magasinet

Tillrinningsområden S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_S2)

hmag_till_p5_vy

Tillrinningsområden S2 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_S2.V2)

Tillrinningsområdet till ett grundvattenmagasin är det område eller de områden varifrån nederbörd eller annat vatten kan rinna mot och tillföras magasinet

Tillrinningsområden S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_S3)

hmag_till_p6_vy

Tillrinningsområden S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_S3.V2)

Tillrinningsområdet till ett grundvattenmagasin är det område eller de områden varifrån nederbörd eller annat vatten kan rinna mot och tillföras magasinet

Ytvattenkontakter J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_J1)

hmag_akva_p1_vy

Ytvattenkontakter J1 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_J1.V2)

Kontakter mellan ytvatten (hav, sjö eller rinnsträcka/vattendrag) och grundvattenmagasin

Ytvattenkontakter J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_J2)

hmag_akva_p2_vy

Ytvattenkontakter J2 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_J2.V2)

Kontakter mellan ytvatten (hav, sjö eller rinnsträcka/vattendrag) och grundvattenmagasin

Ytvattenkontakter J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_J3)

hmag_akva_p3_vy

Ytvattenkontakter J3 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_J3.V2)

Kontakter mellan ytvatten (hav, sjö eller rinnsträcka/vattendrag) och grundvattenmagasin

Ytvattenkontakter S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_S1)

hmag_akva_p4_vy

Ytvattenkontakter S1 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_S1.V2)

Kontakter mellan ytvatten (hav, sjö eller rinnsträcka/vattendrag) och grundvattenmagasin

Ytvattenkontakter S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_S3)

hmag_akva_p6_vy

Ytvattenkontakter S3 (SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_S3.V2)

Kontakter mellan ytvatten (hav, sjö eller rinnsträcka/vattendrag) och grundvattenmagasin

Källor (SE.GOV.SGU.KALLOR.1M)

kark_kallobs_v2_vy

Potentiella provtagningsplatser (SE.GOV.SGU.MILJOOVERVAKNING_GRUNDVATTEN_POT_PROVPLATSER)

Lagret visar ett urval av observationsplatser ur SGUs databaser med grundvattenobservationer i syfte att tjäna som underlag vid planering av nya provtagningsplatser. mo_potentiella_provplatser_vy

Nationell miljöövervakning grundvatten (SE.GOV.SGU.NATIONELL_MILJOOVERVAKNING_GRUNDVATTEN_VY)

grvn_kemi_stninfo_nat_v2_vy

Regional miljöövervakning grundvatten (SE.GOV.SGU.REGIONAL_MILJOOVERVAKNING_GRUNDVATTEN_VY)

grvn_kemi_stninfo_reg_v2_vy

Fyllnadsgrad, små magasin (SE.GOV.SGU.VECKOKARTA.FYLLNAD_SMA)

veckokarta_fyllnad_sma

Fyllnadsgrad, stora magasin (SE.GOV.SGU.VECKOKARTA.FYLLNAD_STORA)

veckokarta_fyllnad_stora

Landgräns (SE.GOV.SGU.VECKOKARTA.LANDSGRANS)

landsgrans

Länsgräns (SE.GOV.SGU.VECKOKARTA.LANSGRANS)

lansgrans

Grundvattennivå, små magasin (SE.GOV.SGU.VECKOKARTA.NIVA_SMA)

veckokarta_niva_sma

Grundvattennivå, stora magasin (SE.GOV.SGU.VECKOKARTA.NIVA_STORA)

veckokarta_niva_stora

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.