Krajský úřad Pardubického kraje

WMS služba Pardubického kraje - polohopis, ortofoto

2291 2291 2291
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Pardubický kraj ortofoto ZABAGED rastrové mapy wms
Fees
(fees)
Access constraints
(access constraints)
Supported languages
cz
Data provider

Krajský úřad Pardubického kraje (unverified)

Contact information:

Ing. Jirsová

Krajský úřad Pardubického kraje

postal:
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Czech republic

Email: 

Phone: +420 466 026 183

Service metadata

Ads by Google

Rastrvé mapy 1:500000,1:200000,1:50000,1:10000, Ortofoto

Available map layers (6)

HRANICE SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ PK (2291)

Barevná ortofotomapa 25 cm - 2014 (© ČÚZK) (2288)

RZM ČR 1:10 000 ze ZABAGEDu (od 1:25 000) (2289)

RZM ČR 1:50 000 ze ZABAGEDu (od 1: 50 000) (2292)

RZM ČR 1:200 000 (do 1: 50 000) (4767)

RZM ČR 1:500 000 (do 1: 200 000) (4763)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.