Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - Bodová pole

BP_CZEPOS BP_CZEPOS BP_CZEPOS
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí, Souřadnicové referenční systémy, Nadmořská výška, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, bodové pole, bod základního bodového pole, geodetický bod, pevný bod podrobného polohového bodového pole (PBPP), Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), Evropský terestrický referenční systém (ETRS), trigonometrický bod, zhušťovací bod, tíhový geodetický bod, tíhový bod, Tíhový systém 1995 (S-Gr95), Báze dat, databáze, body Základní geodynamické sítě ČR, hlavní výškový bod, hlavní výškový indikační bod, výškový geodetický bod, Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv), stabilizovaný bod technické nivelace
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS_BODOVAPOLE je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad aktuálními daty Databáze bodových polí ČR. Kromě prohlížení bodů bodového pole umožňuje i dotazování na atributy bodů, včetně zobrazení místopisu. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (27)

Stanice sítě CZEPOS (Stanice_site_CZEPOS)

Skupina Stanice sítě CZEPOS

Přehled stanic sítě CZEPOS (BP_CZEPOS)

Vrstva Přehled stanic sítě CZEPOS

Označení stanic sítě CZEPOS (BP_POPIS_CZEPOS)

Vrstva Označení stanic sítě CZEPOS

Polohové bodové pole (Polohove_bodove_pole)

Skupina Polohové bodové pole

Bod ZPBP (BP_TB)

Vrstva Bod ZPBP

Bod ZPBP určený v ETRS (BP_TB_ETRS)

Vrstva Bod ZPBP určený v ETRS

Bod ZPBP určený v ETRS metodou RTK (BP_TB_RTK)

Vrstva Bod ZPBP určený v ETRS metodou RTK

Zrušený bod ZPBP určený v ETRS (BP_ZPBP_ETRS_ZRUS)

Vrstva Zrušený bod ZPBP určený v ETRS

ZhB (BP_ZHB)

Vrstva ZhB

ZhB určený v ETRS (BP_ZHB_ETRS)

Vrstva ZhB určený v ETRS

ZhB určený v ETRS metodou RTK (BP_ZHB_RTK)

Vrstva ZhB určený v ETRS metodou RTK

Přidružený bod (BP_PRIDRUZ)

Vrstva Přidružený bod

Přidružený bod určený v ETRS (BP_PRIDRUZ_ETRS)

Vrstva Přidružený bod určený v ETRS

Přidružený bod určený v ETRS metodou RTK (BP_PRIDRUZ_RTK)

Vrstva Přidružený bod určený v ETRS metodou RTK

Bod PPBP (BP_PPBP)

Vrstva Bod PPBP

Čísla bodů PPBP (BP_POPIS_PPBP)

Vrstva Čísla bodů PPBP

Čísla bodů ZPBP a ZhB (BP_POPIS_PBP)

Vrstva Čísla bodů ZPBP a ZhB

Čísla zrušených bodů ZPBP určených v ETRS (BP_POPIS_ZPBP_ETRS_ZRUS)

Vrstva Čísla zrušených bodů ZPBP určených v ETRS

Výškové bodové pole (Vyskove_bodove_pole)

Skupina Výškové bodové pole

Bod ZVBP (BP_ZVBP)

Vrstva Bod ZVBP

Bod PVBP (BP_PVBP)

Vrstva Bod PVBP

Čísla bodů VBP (BP_POPIS_VBP)

Vrstva Čísla bodů VBP

Tíhové bodové pole (Tihove_bodove_pole)

Skupina Tíhové bodové pole

Bod ZTBP (BP_ZTBP)

Vrstva Bod ZTBP

Čísla bodů ZTBP (BP_POPIS_ZTBP)

Vrstva Čísla bodů ZTBP

Názvy ulic (Nazvy_ulic)

Vrstva Názvy ulic

Název ulice (GT_ULICE)

Vrstva Název ulice

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.