Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - ZM 200

GR_ZM200 GR_ZM200 GR_ZM200
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Budovy, Dopravní sítě, Chráněná území, Krajinný pokryv, Správní jednotky, Vodopis, Zeměpisné názvy, Nadmořská výška, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, mapa, základní mapa ČR, podkladová mapa, geoprostorová informace, dopravní infrastruktura, administrativní hranice, Geonames, vodstvo, geografické názvosloví, polohopis, chráněná území, budovy, využití území, státní mapové dílo, JTSK, základní mapa, rastrová mapa, mapa České republiky, topomapa, topografická mapa, mapa středního měřítka, výškopis, měřítko 1:200 000, 200 000, měřítko 1:200000, 200000, popis
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-ZM200 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základní mapy ČR 1:200 000.Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (1)

Základní mapa 1:200 000 (GR_ZM200)

Vrstva Základní mapa 1:200 000

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.