Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - Geografická síť WGS84

GL_WGS84 GL_WGS84 GL_WGS84
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, mapa, souřadnice, souřadnicový systém, souřadnicová síť, WGS84, WGS 84
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-GEOGRSIT je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty geografické sítě WGS84. Slouží především pro orientaci v síti poledníků a rovnoběžek souřadnicového systému WGS84 a k přibližnému určení geografických souřadnic v mapovém podkladu, který si uživatel zobrazí spolu s daty této služby. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (2)

WGS84 - síť (GL_WGS84)

Vrstva WGS84 - síť

WGS84 - popis (GT_WGS84)

Vrstva WGS84 - popis

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.