Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - ZM 50

GR_ZM50 GR_ZM50 GR_ZM50
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Budovy, Dopravní sítě, Chráněná území, Krajinný pokryv, Správní jednotky, Vodopis, Zeměpisné názvy, Nadmořská výška, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, základní mapa ČR, podkladová mapa, geoprostorová informace, dopravní infrastruktura, administrativní hranice, vodstvo, geografické názvosloví, chráněná území, budovy, využití území, státní mapové dílo, mapa, základní mapa, topografická mapa, topomapa, rastrová mapa, mapa České republiky, mapa středního měřítka, podrobné měřítko, měřítko 1:50 000, měřítko 1:50000, 50 000, 50000, ZABAGED, popis, polohopis, výškopis, Geonames, souvislý klad mapových listů, značkový klíč, JTSK
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-ZM50-P je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základní mapy ČR 1:50 000. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (1)

Základní mapa 1:50 000 (GR_ZM50)

Vrstva Základní mapa 1:50 000

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.