Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - Klady mapových listů

GP_ZM10 GP_ZM10 GP_ZM10
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Správní jednotky, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, mapa, základní mapa ČR, státní mapové dílo, geoprostorová informace, klad listů, klad čtverců, listoklad
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-KLADY je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty kladů listů Základních map ČR středních měřítek a Ortofota ČR. Slouží především pro orientaci v dělení těchto produktů na jednotlivé výdejní jednotky. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (24)

Klad listů ZM 10 (GP_ZM10)

Vrstva Klad listů ZM 10

Čísla listů ZM 10 (GT_ZM10)

Vrstva Čísla listů ZM 10

Klad listů ZM 25 (GP_ZM25)

Vrstva Klad listů ZM 25

Čísla listů ZM 25 (GT_ZM25)

Vrstva Čísla listů ZM 25

Klad listů ZM 50 (GP_ZM50)

Vrstva Klad listů ZM 50

Čísla listů ZM 50 (GT_ZM50)

Vrstva Čísla listů ZM 50

Klad listů ZM 100 (GP_ZM100)

Vrstva Klad listů ZM 100

Čísla listů ZM 100 (GT_ZM100)

Vrstva Čísla listů ZM 100

Klad listů ZM 200 (GP_ZM200)

Vrstva Klad listů ZM 200

Čísla listů ZM 200 (GT_ZM200)

Vrstva Čísla listů ZM 200

Klad listů SM5 (GP_SM5)

Vrstva Klad listů SM5

Název listů SM5 (GT_SM5)

Vrstva Název listů SM5

Klad čtverců ZM 10 (GP_SG10)

Vrstva Klad čtverců ZM 10

Čísla čtverců ZM 10 (GT_SG10)

Vrstva Čísla čtverců ZM 10

Klad čtverců ZM 25 (GP_SG25)

Vrstva Klad čtverců ZM 25

Čísla čtverců ZM 25 (GT_SG25)

Vrstva Čísla čtverců ZM 25

Klad čtverců ZM 50 (GP_SG50)

Vrstva Klad čtverců ZM 50

Čísla čtverců ZM 50 (GT_SG50)

Vrstva Čísla čtverců ZM 50

Klad čtverců ZM 200 (GP_SG200)

Vrstva Klad čtverců ZM 200

Čísla čtverců ZM 200 (GT_SG200)

Vrstva Čísla čtverců ZM 200

Základní triangulační listy (GP_ZTL)

Vrstva Základní triangulační listy

Čísla základních triangulačních listů (GT_ZTL)

Vrstva Čísla základních triangulačních listů

Triangulační listy (GP_TL)

Vrstva Triangulační listy

Čísla triangulačních listů (GT_TL)

Vrstva Čísla triangulačních listů

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.