Česká informační agentura životního pr…

1 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ČHMÚ, imise, emise, imisní limit, kvalita ovzduší, koncentrace znečišťujících látek, zóna, aglomerace, měřicí stanice
Fees
žádné
Access constraints
bez omezení
Supported languages
cze
Data provider

Česká informační agentura životního prostředí (unverified)

Contact information:

Česká informační agentura životního prostředí

Moskevská 1523/63, 100 05 Praha 10, Česká republika

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy: Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, Státní síť imisního monitoringu a Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší, emisní hustota základních znečišťujících látek.

Available map layers (23)

Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší (0)

Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Státní síť imisního monitoringu (1)

Síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2018

SO2 – zimní období [µg.m-3] (4)

SO2 – zimní období [µg.m-3]

SO2 – rok [µg.m-3] (5)

SO2 – rok [µg.m-3]

NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (6)

NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2014–2018 [µg.m-3] (7)

O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2014–2018 [µg.m-3]

Oblasti s překročením imisních limitů se zahrnutím O3 (9)

Oblasti s překročením imisních limitů se zahrnutím O3

Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3 (10)

Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3

Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (11)

Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3] (12)

Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]

As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3] (13)

As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]

Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3] (14)

Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]

O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2016–2018 [µg.m-3] (15)

O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2016–2018 [µg.m-3]

NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (16)

NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (17)

PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3] (18)

PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]

PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (19)

PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3] (20)

SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]

Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok] (22)

Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok]

Celkové emise NOx v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok] (23)

Celkové emise NOx v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok]

Celkové emise SO2 v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok] (24)

Celkové emise SO2 v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok]

Celkové emise suspendovaných částic PM10 v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok] (25)

Celkové emise suspendovaných částic PM10 v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok]

Celkové emise suspendovaných částic PM25 v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok] (26)

Celkové emise suspendovaných částic PM25 v gridu 5x5 km za rok 2016 [t/rok]

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.