Česká informační agentura životního pr…

1 1 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ČHMÚ, imise, imisní limit, kvalita ovzduší, koncentrace znečišťujících látek, zóna, aglomerace, měřicí stanice
Fees
žádné
Access constraints
bez omezení
Supported languages
cze
Data provider

Česká informační agentura životního prostředí (unverified)

Contact information:

Česká informační agentura životního prostředí

Moskevská 1523/63, 100 05 Praha 10, Česká republika

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy: Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, Státní síť imisního monitoringu, zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší a přehledy (data) na měřicích stanicích.

Available map layers (34)

Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší (0)

Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Státní síť imisního monitoringu (1)

Síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2019

SO2 – zimní období [µg.m-3] (4)

SO2 – zimní období [µg.m-3]

SO2 – rok [µg.m-3] (5)

SO2 – rok [µg.m-3]

NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (6)

NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2015–2019 [µg.m-3] (7)

O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2015–2019 [µg.m-3]

Oblasti s překročením imisních limitů se zahrnutím O3 (9)

Oblasti s překročením imisních limitů se zahrnutím O3

Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3 (10)

Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3

Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (11)

Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3] (12)

Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]

As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3] (13)

As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]

Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3] (14)

Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]

O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2017–2019 [µg.m-3] (15)

O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2017–2019 [µg.m-3]

NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (16)

NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (17)

PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3] (18)

PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]

PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] (19)

PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3] (20)

SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]

r19SO2_W – Přehled stanic s koncentracemi SO2 (zimní průměr SO2_W), 2019 (23)

r19SO2_W – Přehled stanic s koncentracemi SO2 (zimní průměr SO2_W), 2019

r19SO2_Yr – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi SO2, 2019 (24)

r19SO2_Yr – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi SO2, 2019

r19NOx – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi NOx, 2019 (25)

r19NOx – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi NOx, 2019

r19AOT40 – Přehled stanic s hodnotami AOT40 (pětiletý průměr), 2015–2019 (26)

r19AOT40 – Přehled stanic s hodnotami AOT40 (pětiletý průměr), 2015–2019

r19SO2_day – Přehled stanic s koncentracemi SO2 (max. 25. hodinová koncentrace SO2max25_1 max. 4. denní koncentrace SO2 max4_24), 2019 (28)

r19SO2_day – Přehled stanic s koncentracemi SO2 (max. 25. hodinová koncentrace SO2max25_1 max. 4. denní koncentrace SO2 max4_24), 2019

r19PM25 – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi PM2,5, 2019 (29)

r19PM25 – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi PM2,5, 2019

r19PM10 – Přehled stanic s koncentracemi PM10 (roční průměrná koncentrace rp_limit a max. 36. denní koncentrací max36_limit), 2019 (30)

r19PM10 – Přehled stanic s koncentracemi PM10 (roční průměrná koncentrace rp_limit a max. 36. denní koncentrací max36_limit), 2019

r19Pb – Přehled stanic s ročními průměrnými olova Pb, 2019 (31)

r19Pb – Přehled stanic s ročními průměrnými olova Pb, 2019

r19O3 – Přehled stanic s hodnotami přízemního ozonu (max. denní 8hod. klouzavý průměr, v průměru za 3 roky), 2019 (32)

r19O3 – Přehled stanic s hodnotami přízemního ozonu (max. denní 8hod. klouzavý průměr, v průměru za 3 roky), 2019

r19NO2 – Přehled stanic s koncentracemi NO2 (roční průměrná koncentrace NO2_Yr a max. 19. denní koncentrace oxidu dusičitého NO2max19), 2019 (33)

r19NO2 – Přehled stanic s koncentracemi NO2 (roční průměrná koncentrace NO2_Yr a max. 19. denní koncentrace oxidu dusičitého NO2max19), 2019

r19Ni – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi niklu, 2019 (34)

r19Ni – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi niklu, 2019

r19CO – Přehled stanic s hodnotami oxidu uhelnatého (max. denní 8hod. klouzavý průměr), 2019 (35)

r19CO – Přehled stanic s hodnotami oxidu uhelnatého (max. denní 8hod. klouzavý průměr), 2019

r19Cd – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi kadmia, 2019 (36)

r19Cd – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi kadmia, 2019

r19BZN – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi benzenu, 2019 (37)

r19BZN – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi benzenu, 2019

r19BaP – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi benzo[a]pyrenu, 2019 (38)

r19BaP – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi benzo[a]pyrenu, 2019

r19As – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi As, 2019 (39)

r19As – Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi As, 2019

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.