Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - Přehledové mapy ČR

GR_CR4 GR_CR4 GR_CR4
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Zeměpisné názvy, Správní jednotky, Dopravní sítě, Vodopis, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, mapa, mapa ČR, podkladová mapa, státní mapové dílo, dopravní infrastruktura, administrativní hranice, vodstvo, geografické názvosloví, rastrová mapa, mapa České republiky, mapa územních celků, měřítko 1:1000 000, 1000 000, 1000000, 1 000 000, měřítko 1:1000000, měřítko 1:1 000 000, měřítko 1:500 000, 500 000, měřítko 1:500000, 500000, popis, polohopis
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-PREHLEDKY je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Mapy ČR 1:500 000 a Mapy ČR 1:1 000 000. Slouží především jako vhodný podklad pro navigaci v území ČR. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (3)

MČR 1:2 000 000 (GR_MCR2M)

Vrstva MČR 1:2 000 000

MČR 1:500 000 (GR_MCR500)

Vrstva MČR 1:500 000

MČR 1:1 000 000 (GR_CR4)

Vrstva MČR 1:1 000 000

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.