Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - SM 5 rastr

GR_SM5 GR_SM5 GR_SM5
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Zeměpisné názvy, Správní jednotky, Krajinný pokryv, Budovy, Využití území, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, mapa, státní mapové dílo, podkladová mapa, polohopis, hranice katastrálního území, geografické názvosloví, katastrální složka, názvosloví, měřítko 1:5000, měřítko 1:5 000, 5000, 5 000
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-SM5-P je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty původní podoby Státní mapy 1:5 000, resp. produktu Rastrová data katastrální složky SM 5. Na rozdíl od nového produktu veřejné služby WMS-SM5V, nad barevnými vektorovými daty nové podoby SM 5, poskytuje tato služba pouze černobílý rastrový obraz bez možnosti dotazů na atributy. Pokrývá však celé území ČR. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (1)

Státní mapa 1:5 000 (GR_SM5)

Vrstva Státní mapa 1:5 000

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.