Geodatastyrelsen

Kommune Kommune Kommune
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
topo_geo, FOT, infoMapAccessService
Fees
Kontakt Geodatastyrelsen
Access constraints
Kræver abonnement på Kortforsyningen
Data provider

Geodatastyrelsen (unverified)

Contact information:

Geodatastyrelsen

postal:
Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark

Email: 

Phone: +45 7254 5000

Ads by Google

Tjenesten opdateres 3 gange årligt og udstiller alle lagene fra Kort10 lagvis. Kort10 er et sammenhængende teknisk og topografisk datasæt der indeholder FOT objekter fra FOT2007 databasen og derudover bl.a. højdekurver, stednavne og adresser. Tjenesten er en vektorbaseret WMS, dvs. renderingen af kortudsnittet foretages on-the-fly af serveren ud fra rå data i databasen, hvilket har betydning for performance.

Available map layers (106)

Territorialomraade (Territorialomraade)

Territorialomraade

Land (Land)

Land

Omraadepolygon (Omraadepolygon)

Omraadepolygon

Region (Region)

Region

Kommune (Kommune)

Kommune

Postdistrikt (Postdistrikt)

Postdistrikt

Sogn (Sogn)

Sogn

Politikreds (Politikreds)

Politikreds

Areal med restriktioner (Areal-m-restriktioner)

Areal med restriktioner

Hoej-bebyggelse (Hoej-bebyggelse)

Hoej-bebyggelse

Lav-bebyggelse (Lav-bebyggelse)

Lav-bebyggelse

Bykerne (Bykerne)

Bykerne

Vandloebsflade (Vandloebsflade)

Vandloebsflade

Vaadomraade (Vaadomraade)

Vaadomraade

Teknisk-areal (Teknisk-areal)

Teknisk-areal

Soe (Soe)

Soe

Bassin (Bassin)

Bassin

Sand-klit (Sand-klit)

Sand-klit

Rekreativt-omraade (Rekreativt-omraade)

Rekreativt-omraade

Raastofomraade (Raastofomraade)

Raastofomraade

Skov (Skov)

Skov

Start-landingsbane (Start-landingsbane)

Start-landingsbane

Lufthavn (Lufthavn)

Lufthavn

Krat-bevoksning (Krat-bevoksning)

Krat-bevoksning

Kirkegaard (Kirkegaard)

Kirkegaard

Industri (Industri)

Industri

Hede (Hede)

Hede

Sportsanlaeg (Sportsanlaeg)

Sportsanlaeg

Gartneri (Gartneri)

Gartneri

Fredet-fortidsomraade (Fredet-fortidsomraade)

Fredet-fortidsomraade

Forlystelse (Forlystelse)

Forlystelse

Campingplads (Campingplads)

Campingplads

Bygning (Bygning)

Bygning

Bygning-3part (Bygning-3part)

Bygning-3part

Anden topografi, areal (Anden-topografi_A)

Anden topografi, areal

Telemastefundament (Telemastefundament)

Telemastefundament

Hoejspaendingsmastefundament (Hoejspaendingsmastefundament)

Hoejspaendingsmastefundament

Chikane (Chikane)

Chikane

Urent-farvand-navn (Urent-farvand-navn)

Urent-farvand-navn

Bevoksning-jordbund-navn (Bevoksning-jordbund-navn)

Bevoksning-jordbund-navn

Skibsfart, Arealnavn (Skibsfart_A-navn)

Skibsfart, navn på areal

Landskabsform-navn (Landskabsform-navn)

Landskabsform-navn

Bebyggelse-navn (Bebyggelse-navn)

Bebyggelse-navn

Farvand-navn (Farvand-navn)

Farvand-navn

Idraetsanlaeg-navn (Idraetsanlaeg-navn)

Idraetsanlaeg-navn

Havnekontur (Havnekontur)

Havnekontur

Rigsgraense (Rigsgraense)

Rigsgraense

Hoefde (Hoefde)

Hoefde

Skraent (Skraent)

Skraent

Bade-baadebro (Bade-baadebro)

Bade-baadebro

Motorvej (Motorvej)

Motorvej

Motortrafikvej (Motortrafikvej)

Motortrafikvej

Alle (Alle)

Alle

Sti (Sti)

Sti

Vejmidte (Vejmidte)

Vejmidte

Vejmidte, brudt (Vejmidte_brudt)

Vejmidte, brudt

Vej, over 6 meter (Vej_over-6meter)

Vej, bredere end 6 meter

Vej, 3-6 meter (Vej_3-6meter)

Vej, 3-6 meter bred

Anden-vej (Anden-vej)

Anden-vej

Vejkant (Vejkant)

Vejkant

Veteranbane (Veteranbane)

Veteranbane

Jernbane (Jernbane)

Jernbane

Jernbane, brudt (Jernbane_brudt)

Jernbane, brudt

Trafikhegn (Trafikhegn)

Trafikhegn

Topografisk-linie (Topografisk-linie)

Topografisk-linie

Systemlinie (Systemlinie)

Systemlinie

Parkeringsafgraensning (Parkeringsafgraensning)

Parkeringsafgraensning

Landhegn (Landhegn)

Landhegn

Byhegn (Byhegn)

Byhegn

Hoejdekurve (Hoejdekurve)

Hoejdekurve

Helle (Helle)

Helle

Faergerute, linie (Faergerute_L)

Færgerute, linie

Daemning (Daemning)

Daemning

Bygvaerk (Bygvaerk)

Bygvaerk

Brugsgraense (Brugsgraense)

Brugsgraense

Hoejspaendingsledning (Hoejspaendingsledning)

Hoejspaendingsledning

Anlaeg, diverse (Anlaeg_diverse)

Anlaeg, diverse

Vandloebsbred (Vandloebsbred)

Vandloebsbred

Vandloeb, brudt (Vandloeb_brudt)

Vandloeb, brudt

Vandloeb (Vandloeb)

Vandloeb

Dige (Dige)

Dige

Kyst (Kyst)

Kyst

Vindmoelle (Vindmoelle)

Vindmoelle

Traegruppe (Traegruppe)

Traegruppe

Trae (Trae)

Trae

Teleanlaeg (Teleanlaeg)

Teleanlaeg

Svoemmeanlaeg (Svoemmeanlaeg)

Svoemmeanlaeg

Statue (Statue)

Statue

Standsningssted (Standsningssted)

Standsningssted

Skibsfart, punkt (Skibsfart_P)

Skibsfart, punkt

Nedloebsrist (Nedloebsrist)

Nedloebsrist

Navigationsanlaeg (Navigationsanlaeg)

Navigationsanlaeg

Mast (Mast)

Mast

Installationsskab (Installationsskab)

Installationsskab

Hoejspaendingsmast (Hoejspaendingsmast)

Hoejspaendingsmast

Navnefortidsminde (Navnefortidsminde)

Navnefortidsminde

Fredet-fortidspunkt (Fredet-fortidspunkt)

Fredet-fortidspunkt

Faergerute_P (Faergerute_P)

Faergerute, punkt

Bygning_BBR_P (Bygning_BBR_P)

Bygning, BBR Punkt

Broenddaeksel (Broenddaeksel)

Broenddaeksel

Anden topografi, punkt (Anden-topografi_P)

Anden topografi, punkt

Adresse (OSAK) (Adresse)

Officielle Standard AdresseKoordinater

Afstemningsomraade (Afstemningsomraade)

Afstemningsomraade

Opstillingskreds (Opstillingskreds)

Opstillingskreds

Retskreds (Retskreds)

Retskreds

Vejnavn (Vejnavn)

Vejnavn

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.