Geodatastyrelsen

Hav Hav Ejerlav
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
mat, Matrikelkort, miniMAKS
Fees
Kontakt Geodatastyrelsen
Access constraints
Kræver abonnement på Kortforsyningen
Data provider

Geodatastyrelsen (unverified)

Contact information:

Geodatastyrelsen

postal:
Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark

Email: 

Phone: +45 7254 5000

Ads by Google

GST Kortforsyningen OGC:WMS - Matrikelkort i miniMAKS datamodel

Available map layers (27)

Hav (Hav)

Hav

Adminområde (Adminomraade)

Adminområde

Kommune (Kommune)

Kommune

Sogn (Sogn)

Sogn

Ejerlav (Ejerlav)

Ejerlav

Jordstykke (Jordstykke)

Jordstykke

Jordrente (Jordrente)

Jordrente

Temaflader (Temaflader)

Temaflader

Strandbeskyttelse (Strandbeskyttelse)

Strandbeskyttelse

Strandbeskyttelse notering (Jstnotstrandbeskyttelse)

Jordstykker med notering Strandbeskyttelse

Klitfredning (Klitfredning)

Klitfredning

Klitfredning notering (Jstnotklitfredning)

Jordstykker med notering Klitfredning

Jordforurening notering (V1 og V2) (Jstnotjordforurening)

Jordstykker med notering Jordforurening (Vidensniveau 1 og 2)

Fredskov (Fredskov)

Fredskov

Fredskov notering (Jstnotfredskov)

Jordstykker med notering Fredskov

Majoratskov (Majoratskov)

Majoratskov

Stormfald (Stormfald)

Stormfald

Temalinie (Temalinie)

Temalinie

Optaget Vej (OptagetVej)

Optaget Vej

MatrikelSkel (MatrikelSkel)

MatrikelSkel

NulLinie (NulLinie)

Linie defineret ved Lov Nr. 143 af 17. Juni 1929 og tilhørende cirkulære omhandlende statens ejendomsret til arealer i Nissum Fjord m. m.

Skelpunkt (Skelpunkt)

Skelpunkt

Grænsesten (Graensesten)

Grænsesten

Fikspunkt UTM32 (FikspunktUTM)

Fikspunkt UTM32

Fikspunkt S34 (FikspunktS34)

Fikspunkt System 34

Fikspunkt DVR90 (FikspunktDVR90)

Fikspunkt DVR90

Centroide (Centroide)

Centroide

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.