Norges geologiske undersøkelse

MarineLandskap MarineLandskap MarineLandskap
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Marin, landskap, relieff, fjord, strandflate, marin dal, kontinentalskråning, kontinentalsokkel, kontinentalsokkelslette, kontinentalskråningslette, dyphavsslette, åpen fjord, nedskåret fjord, marint gjel, marint fjell-landskap, dyp marin dal, øy- og sundlandskap, sjø, hav, havbunn, kartlegging, MAREANO, NGU
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

Postal address:
-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Phone: + 47 73 90 40 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Tjenesten viser inndeling av norske havområder i ulike marine landskap. Marine landskap er definert som større geografiske havbunnsområder med enhetlig visuelt preg. Havbunnen er delt inn i ti landskapsklasser ved hjelp av en GIS-basert metode som benytter lavoppløselige dybdedata og parametere som kan hentes ut direkte fra disse. Landskapsinndelingen er basert på NiN-klassifikasjon.

Available map layers (2)

MarinLandskapWMS (MarinLandskapWMS)

Tjenesten viser inndeling av norske havområder i ulike marine landskap. Marine landskap er definert som større geografiske havbunnsområder med enhetlig visuelt preg. Havbunnen er delt inn i ti landskapsklasser ved hjelp av en GIS-basert metode som benytter lavoppløselige dybdedata og parametere som kan hentes ut direkte fra disse. Landskapsinndelingen er basert på NiN-klassifikasjon.

Marine landskap (MarineLandskap)

Kartlaget viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Klassifiseringen er basert på batymetri med 50 meters oppløsning og er blant annet en del av grunnlaget for naturtypekartleggingen. Les mer om landskapskartlegging http://www.mareano.no/tema/marine_landskap

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.