[unknown data provider]

Liikennevirasto S-57 katselupalvelu

cells coverage coverage
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
WMS, S-57, Katselupalvelu
Fees
none
Access constraints
Tämä aineisto, jonka tekijä on Liikennevirasto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi "Lähde: Liikennevirasto. Ei navigointikäyttöön. Ei täytä virallisen merikartan vaatimuksia." Detta datamaterial producerat av Trafikverket är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv "Källa: Trafikverket. Får inte användas för navigationsändamål. Uppfyller inte fordringarna för officiella sjökort." This dataset produced by the Finnish Transport Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ "Source: Finnish Transport Agency. Not for navigational use. Does not meet the requirements for official nautical charts."
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Palvelu perustuu Liikenneviraston julkaisemaan S-57 aineistoon.

Available map layers (17)

Background (background)

Background

WMS Products Coverage (wmsProductCoverage)

ENC Coverage Layer (coverage)

Overview (coverage.1)

General (coverage.2)

Coastal (coverage.3)

Approach (coverage.4)

Harbour (coverage.5)

Berthing (coverage.6)

River (coverage.7)

River harbour (coverage.8)

River berthing (coverage.9)

bENC (coverage.A)

bENC (coverage.B)

Overlay (coverage.L)

Elevation Layer (elevation)

ENC Layer (cells)

ENC Layer

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.