Kartverket

dybdekontur_oversiktsdata dybdekontur_oversiktsdata dybdekontur_oversiktsdata
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
dybdedata, dybdekoter, dybdepunkt, dybdelag, sjødata
Fees
Norge digital
Access constraints
Copyright Statens kartverk 2007
Supported languages
eng
Data provider

Kartverket (unverified)

Contact information:

I5 Geodatatjenester

Kartverket

Postal address:
Statens kartverk, 3507 Hønefoss, Norway

Email: 

Phone: + 47 32 11 81 41

Service metadata

Ads by Google

Tjenesten inneholder oversiktsdata over dybdeforholdene i norske havområder samt detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. Dataene har ulike kilder og svært varierende kvalitet. Oversiktsdataene må kun brukes som bakgrunnsinformasjon. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger.

Available map layers (4)

Dybdekurver Havområder WMS (Dybdekurver_havomraader_WMS)

Tjenesten inneholder oversiktsdata over dybdeforholdene i norske havområder samt detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. Dataene har ulike kilder og svært varierende kvalitet. Oversiktsdataene må kun brukes som bakgrunnsinformasjon. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger.

Dybdekontur oversiktsdata (dybdekontur_oversiktsdata)

Generelle dybdedata i havet fra Statens kartverk Sjø. Datainnholdet stammer fra flere ulike kilder, bl.a. seismikk, og er svært varierende i kvalitet og oppløsning. Kun til bakgrunnsinformasjon.

Dybdekontur label (dybdekontur_label)

Generelle dybdedata i havet fra Statens kartverk Sjø. Datainnholdet stammer fra flere ulike kilder, bl.a. seismikk, og er svært varierende i kvalitet og oppløsning. Kun til bakgrunnsinformasjon.

Dybdepunkt oversiktsdata (dybdepunkt_oversiktsdata)

Generelle dybdedata i havet fra Statens kartverk Sjø. Datainnholdet stammer fra flere ulike kilder, bl.a. seismikk, og er svært varierende i kvalitet og oppløsning. Kun til bakgrunnsinformasjon.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.