Diputació de Barcelona

IDEBarcelona - CSA56 (OGC:WMS) - Historical land cover map (1956)

CSA56 CSA56 CSA56_GEN
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, CARTOGRAFIA, DIPUTACIO, DIPUTACION, BARCELONA, IDE, SITMUN
Fees
Acces gratuït
Access constraints
La informació facilitada per la Diputació de Barcelona està amparada per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual. L'usuari no adquireix cap títol, dret o interès sobre aquesta informació. La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'interrompre el servei per portar a terme tasques de manteniment del sistema.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Diputació de Barcelona (unverified)

Contact information:

Of. Tècnica de Cartografia i SIG Local

Diputació de Barcelona

postal:
Urgell, 187 - Ed. Rellotge, 4a planta, 08036 Barcelona, Spain

Email: 

Phone: +34 934022036

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

IDEBarcelona - CSA56 (OGC Web Map Service) - Mapa de cubiertas del suelo del año 1956 de la Región metropolitana de Barcelona, a escala 1:10.000, basada en la ortofografía generada sobre el vuelo de los años 56-57. Para una mejor interpretación de esta cartografía recomendamos consultar los metadatos en http://www.diba.cat/idebarcelona/metadades.asp.

Available map layers (2)

CSA56 - Cobertes del sòl 1956 (CSA56)

CSA56 - Cobertes del sòl 1956

CSA56 - Cobertes del sòl 1956 (Generalized layer) (CSA56_GEN)

CSA56 - Cobertes del sòl 1956 (Generalized layer)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.