Maa-amet / Estonian Land Board

foto EESTIFOTO foto
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
tasuta / none
Access constraints
none
Data provider

Maa-amet / Estonian Land Board (unverified)

Contact information:

Geoinformaatika osakond / Department of Geoinformatics

Maa-amet / Estonian Land Board

Postiaadress / Postal:
Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, Eesti / Estonia

Email: 

Phone: +372 675 0866

Ads by Google

Available map layers (91)

Maa-ameti fotokaart (MA-FOTOKAART)

MA-FOTOKAART

Ortofoto (EESTIFOTO)

Maakatte kõrgusmudel (nDSM)

Normaliseeritud maakatte kõrgusmudel. Piksli suurus 1m, maapind nullkõrgusega. (nDSM)

Maakatte kõrgusmudeli info (nDSM_info)

Normaliseeritud maakatte kõrgusmudeli info. Piksli suurus 1m, maapind nullkõrgusega. (nDSM)

Aastad 2008-2011 (nCHM2008-11)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastatest 2008 kuni 2010. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2012 (nCHM2012)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastast 2012. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2013 (nCHM2013)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastast 2013. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2014 (nCHM2014)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastast 2014. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2015 (nCHM2015)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel aastast 2015. Piksli suurus 10m. (nCHM)

Aasta 2017 kevad (nCHM2017)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel, kevad 2017. Piksli suurus 4m. (nCHM)

Aasta 2017 suvi (nCHM2017_suvi)

Normaliseeritud taimkatte kõrgusmudel, suvi 2017. Piksli suurus 4m. (nCHM)

Värviline reljeefvarjutus (vreljeef)

Alusandmed 2018-2021.

Reljeefvarjutus (reljeef)

Alusandmed 2018-2021.

Hübriidkaart (HYBRID)

HYBRID

mask (1:500 000) (HYB_mask_1)

mask (HYB_mask_2)

vooluveekogu (1:300 000) (CORINE_JOGI_KANAL)

Jõed, kanalid, Corine

vooluveekogu (1:75 000) (HYB_vooluveed_300T)

vooluveekogu (1:24 000) (HYB_vooluveed_KKR_1)

vooluveekogu (HYB_vooluveed_10T)

meri/seisuveekogu/lai jõgi (1:300 000) (COR_VEEKOGU)

Seisuveekogud, laiad jõed, Corine

rannajärv (1:300 000) (COR_RANNAJARV)

Rannajärved, Corine

seisuveekogu (1:75 000) (HYB_seisuvveed_300T)

seisuveekogu (1:24 000) (HYB_seisuveed_KKR)

seisuveekogu (HYB_seisuveed)

vooluveekogu (pindobjekt) (HYB_kolvikud_vooluveed)

rada (HYB_rajad)

Rajad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

kergliiklustee (kergliiklustee)

Kergliiklusteed ETAK-ist.

tänav (HYB_tanavad_10T_01)

jaotustänav (HYB_tanavad_jaotus_1)

põhitänav (HYB_tanavad_pohi_1)

kaitseväe harjutusväljad (HYB_kv_harjutusala)

Eesti kaitseväe harjutusväljad

halduspiir (1:600 000) (HYB_halduspiirid_4m)

Halduspiirid (1:600 000).

halduspiir (1:420 000) (HYB_halduspiirid_3m)

Halduspiirid (1:420 000)

halduspiir (1:50 000) (HYB_halduspiir_2)

Halduspiirid (1:50 000).

halduspiir (1:24 000) (HYB_halduspiir_1)

Halduspiirid.

halduspiir (HYB_halduspiir_0)

Halduspiirid.

külade lahkmejooned (HYB_kylajoon)

Eesti-Vene kontrolljoon (HYB_kontrolljoon)

muu tee (1:24 000) (HYB_mnt_muu)

muu tee (HYB_tee_muu)

ühendustee/ramp (HYB_ramp_yhendus)

kõrvalmaantee (HYB_korvalmnt)

tugimaantee (HYB_tugimnt)

põhimaantee (HYB_pohimnt)

ühesuunaline tänav (HYB_tanavad_suunad)

tänavanimi maanteel (HYB_mnt_nimed_asulates)

kõrvalmaantee number (HYB_korvalmnt_nr)

tugimaantee number (HYB_tugimnt_nr)

põhimaantee number (HYB_pohimnt_nr)

raudtee (1:24 000) (HYB_raudtee_esmane)

raudtee/trammitee (HYB_roobasteed)

maakonna nimi (HYB_maakonna_nimi)

omavalitsuse nimi (HYB_vallanimi)

veekogu nimi (1:150 000) (vetenimed_1)

Suuremate Eesti veekogude nimed.

loodusnimed (1:150 000) (loodusnimed_1)

Suuremate Eesti saarte ja poolsaarte nimed.

loodusnimed (1:12 000) (loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (1:12 000) (vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

loodusobjekti nimi (HYB_loodusnimed10T_1)

muu nimi (HYB_muudnimed10T_1)

veekogu/märgala nimi (HYB_vetenimed10T_1)

talu nimi (talunimi)

Talunimed, Aadressiandmete süsteem (ADS).

asustusüksuse nimi (kylanimed)

alevik (HYB_alevik1)

alev (HYB_alev1)

linn (punktobjekt) (HYB_linnad_points)

linnaosa nimi (linnaosad_1)

Linnaosade nimed.

linn (pindobjekt) (HYB_linnAnno_1)

hoone (HYB_hoone)

rajatis (HYB_rajatis)

maa-alune hoone (HYB_mahoone)

hoone nr (HYB_hoone_nr)

Lülitab välja hübriidkaardi tänavanimed (HYB_teenimedeta)

Teede nimed (HYB_TEENIMED)

HYB_TEENIMED

Raja nimi (HYB_rajad_nimed)

Kergliiklustee nimi (HYB_kergliiklustee_nimed)

Tänava nimi (HYB_tanavad_10T_02)

Jaotustänava nimi (HYB_tanavad_jaotus_nimed)

Põhitänava nimi (HYB_tanavad_pohi_nimed)

Muu tee nimi (HYB_tee_muu_nimed)

Tänavanimi maanteel (HYB_mnt_nimed)

tänava info (HYB_tanavad_10T_i)

jaotustänava info (HYB_tanavad_jaotus_i)

põhitänava info (HYB_tanavad_pohi_i)

Kõrgusandmed (korgusandmed)

korgusandmed

Samasügavusjoon - Isobath (ssj)

Sügavuspunkt - Depth point (sygavuspunkt)

Samakõrgusjoon, poolhorisontaal - Semi-contour line (skj_pool)

Samakõrgusjoon, täishorisontaal - Contour line (skj_tais)

Kõrguspunkt - Elevation point (korguspunkt)

Metainfo (metainfo)

Metainfo ortofotode ja põhikaardi kohta (kartogrammid, kaardistuse aasta ja ülelennu aeg).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.