Maa-amet / Estonian Land Board

foto EESTIFOTO EESTIFOTO
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
tasuta / none
Access constraints
none
Data provider

Maa-amet / Estonian Land Board (unverified)

Contact information:

Geoinformaatika osakond / Department of Geoinformatics

Maa-amet / Estonian Land Board

Postiaadress / Postal:
Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, Eesti / Estonia

Email: 

Phone: +372 675 0866

Ads by Google

Available map layers (84)

Maa-ameti fotokaart (MA-FOTOKAART)

MA-FOTOKAART

Ortofoto (EESTIFOTO)

Maakatte kõrgusmudel (nDSM)

Normaliseeritud maakatte kõrgusmudel. Piksli suurus 1m, maapind nullkõrgusega (nDSM). Alusandmed 2020-2023.

Maakatte kõrgusmudeli info (nDSM_info)

Normaliseeritud maakatte kõrgusmudeli info. Piksli suurus 1m, maapind nullkõrgusega (nDSM). Alusandmed 2020-2023.

Värviline reljeefvarjutus (vreljeef)

Alusandmed 2020-2023.

Reljeefvarjutus (reljeef)

Alusandmed 2020-2023.

Hübriidkaart (HYBRID)

HYBRID

mask (1:500 000) (HYB_mask_1)

mask (HYB_mask_2)

vooluveekogu (1:300 000) (CORINE_JOGI_KANAL)

Jõed, kanalid, Corine

vooluveekogu (1:75 000) (HYB_vooluveed_300T)

vooluveekogu (1:24 000) (HYB_vooluveed_KKR_1)

vooluveekogu (HYB_vooluveed_10T)

meri/seisuveekogu/lai jõgi (1:300 000) (COR_VEEKOGU)

Seisuveekogud, laiad jõed, Corine

rannajärv (1:300 000) (COR_RANNAJARV)

Rannajärved, Corine

seisuveekogu (1:75 000) (HYB_seisuvveed_300T)

seisuveekogu (1:24 000) (HYB_seisuveed_KKR)

seisuveekogu (HYB_seisuveed)

vooluveekogu (pindobjekt) (HYB_kolvikud_vooluveed)

rada (HYB_rajad)

Rajad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

kergliiklustee (kergliiklustee)

Kergliiklusteed ETAK-ist.

tänav (HYB_tanavad_10T_01)

jaotustänav (HYB_tanavad_jaotus_1)

põhitänav (HYB_tanavad_pohi_1)

kaitseväe harjutusväljad (HYB_kv_harjutusala)

Eesti kaitseväe harjutusväljad

halduspiir (1:600 000) (HYB_halduspiirid_4m)

Halduspiirid (1:600 000).

halduspiir (1:420 000) (HYB_halduspiirid_3m)

Halduspiirid (1:420 000)

halduspiir (1:50 000) (HYB_halduspiir_2)

Halduspiirid (1:50 000).

halduspiir (1:24 000) (HYB_halduspiir_1)

Halduspiirid.

halduspiir (HYB_halduspiir_0)

Halduspiirid.

külade lahkmejooned (HYB_kylajoon)

Eesti-Vene kontrolljoon (HYB_kontrolljoon)

muu tee (1:24 000) (HYB_mnt_muu)

muu tee (HYB_tee_muu)

ühendustee/ramp (HYB_ramp_yhendus)

kõrvalmaantee (HYB_korvalmnt)

tugimaantee (HYB_tugimnt)

põhimaantee (HYB_pohimnt)

ühesuunaline tänav (HYB_tanavad_suunad)

tänavanimi maanteel (HYB_mnt_nimed_asulates)

kõrvalmaantee number (HYB_korvalmnt_nr)

tugimaantee number (HYB_tugimnt_nr)

põhimaantee number (HYB_pohimnt_nr)

raudtee (1:24 000) (HYB_raudtee_esmane)

raudtee/trammitee (HYB_roobasteed)

maakonna nimi (HYB_maakonna_nimi)

omavalitsuse nimi (HYB_vallanimi)

veekogu nimi (1:150 000) (vetenimed_1)

Suuremate Eesti veekogude nimed.

loodusnimed (1:150 000) (loodusnimed_1)

Suuremate Eesti saarte ja poolsaarte nimed.

loodusnimed (1:12 000) (loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (1:12 000) (vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

loodusobjekti nimi (HYB_loodusnimed10T_1)

muu nimi (HYB_muudnimed10T_1)

veekogu/märgala nimi (HYB_vetenimed10T_1)

talu nimi (talunimi)

Talunimed, Aadressiandmete süsteem (ADS).

asustusüksuse nimi (kylanimed)

alevik (HYB_alevik1)

alev (HYB_alev1)

linn (punktobjekt) (HYB_linnad_points)

linnaosa nimi (linnaosad_1)

Linnaosade nimed.

linn (pindobjekt) (HYB_linnAnno_1)

hoone (HYB_hoone)

rajatis (HYB_rajatis)

maa-alune hoone (HYB_mahoone)

hoone nr (HYB_hoone_nr)

Lülitab välja hübriidkaardi tänavanimed (HYB_teenimedeta)

Teede nimed (HYB_TEENIMED)

HYB_TEENIMED

Raja nimi (HYB_rajad_nimed)

Kergliiklustee nimi (HYB_kergliiklustee_nimed)

Tänava nimi (HYB_tanavad_10T_02)

Jaotustänava nimi (HYB_tanavad_jaotus_nimed)

Põhitänava nimi (HYB_tanavad_pohi_nimed)

Muu tee nimi (HYB_tee_muu_nimed)

Tänavanimi maanteel (HYB_mnt_nimed)

tänava info (HYB_tanavad_10T_i)

jaotustänava info (HYB_tanavad_jaotus_i)

põhitänava info (HYB_tanavad_pohi_i)

Kõrgusandmed (korgusandmed)

korgusandmed

Samasügavusjoon - Isobath (ssj)

Sügavuspunkt - Depth point (sygavuspunkt)

Samakõrgusjoon, poolhorisontaal - Semi-contour line (skj_pool)

Samakõrgusjoon, täishorisontaal - Contour line (skj_tais)

Kõrguspunkt - Elevation point (korguspunkt)

Metainfo (metainfo)

Metainfo ortofotode ja põhikaardi kohta (kartogrammid, kaardistuse aasta ja ülelennu aeg).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.