PDOK

natura2000:natura2000 natura2000:natura2000 natura2000:natura2000
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Natuur, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Natuurmonumenten, Natura2000, Beschermde gebieden, infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
otherRestrictions;http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl;Geen beperkingen
Supported languages
dut
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Samenvatting: Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In Nederland gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. Deze service bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Voor enkele Habitatrichtlijngebieden waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze service de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

Available map layers (1)

natura2000 (natura2000)

Natura2000 Beschermde gebieden

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.