CONSELL INSULAR DE MENORCA

Base de referència de la IDE Menorca

RE007RUS_costal RE007RUS_costal RE007RUS_costal
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
mapa base, toponímia, referència, Menorca, Ortofoto, Cartografía, Orthophoto, Cartography
Fees
sense taxes d'ús
Access constraints
És obligatori citar la font del recurs (IDE menorca) a l'emprar aquest servei
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

CONSELL INSULAR DE MENORCA (unverified)

Contact information:

Nucli de la IDE menorca

CONSELL INSULAR DE MENORCA

postal:
Pl. Biosfera, 5, 07702 Maó, Espanya

Email: 

Phone: 971.356265

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Servei de mapes que constitueixen la base de refrència de la IDE Menorca. Conceptualment es divideix en capes d'urbà, capes de rústic i capes de toponímia. La informació té diversos orígens però principalment s'ha emprat les bases cartografiques oficals del Mapa Topogràfic Balear del Govern Balear: MTB 1:5000 de 2002 i MTB 1:1000 de 2004. Per les capes d'escales petites (menors de 1:5000) s'ha emprat la Base cartogràfica nacional 1:25.000 (BTN1:25.000) disponible al centre de descàrregues del CNIG. Totes les capes han estat revisades pels serveis tècnics del Consell Insular, que s'encarreguen, així mateix, de la seva actualització i correcció d'errors. Aquest servei inclou la GUIA DE CARRERS oficial dels vuit municipis de Menorca.

Available map layers (56)

Línies auxiliars (RE007RUS_linauxiliar)

Capa de linies auxiliars. Són línies que provenen de projectes o del mapa totogràfic.

Rústic. Punts quilomètrics (RE007RUS_puntsquilometrics)

Punts quilomètrics de la xarxa de carreteres de Menorca

Urbà. Cotes (RE007URB_cotes)

Cotes corresponents a les zones urbanes.

Rústic. Toponímia 1:200.000 (RE007TOP_top200)

Toponímia 1:200000 de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació diverses fonts d'informació de topònims del Consell Insular. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Toponímia 1:100.000 (RE007TOP_top100)

Toponímia 1:100000 de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació diverses fonts d'informació de topònims del Consell Insular. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Toponímia 1:50.000 (RE007TOP_topo50)

Toponímia 1:50000 de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació diverses fonts d'informació de topònims del Consell Insular. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Toponímia 1:25.000 (RE007TOP_topo25)

Toponímia 1:25000 de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació diverses fonts d'informació de topònims del Consell Insular. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Toponímia 1:10.000 (RE007TOP_topo10)

Toponimia 1:10000 de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació diverses fonts d'informació de topònims del Consell Insular. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Toponímia 1:5.000 (RE007TOP_topo05)

Toponimia 1:5000 de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació de diverses capes del MTB 1:5000 de 2008 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Límits de terme municipal (RE007RUS_lterme)

Limits dels termes municipals de Menorca. La capa s'utlitza com a base de referència de la IDE Menorca. No és una delimitació oficial dels diferents termes municipals.

Rústic. Cases de lloc (RE007RUS_llocs)

Localització del les cases de camp (llocs) de Menorca. La capa s'ha creat a partir de la digitalització damunt l'ortofoto 1:5000 de 2007 i està en constant revisió i manteniment per part dels serveis tècnics del Consell Insular.

Urbà. Jardins (RE007URB_jardins)

Jardins dels nuclis de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió de diverses capes del MTB 1:1000 de 2004 del Govern Balear i 1:500 de 2007 de Maó, Ferreries i es Migjorn per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Urbà. Arbres (RE007URB_arbres)

Arbres dels nuclis de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió de diverses capes del MTB 1:1000 de 2004 del Govern Balear i 1:500 de 2007 de Maó Ferreries i es Migjorn per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Guia de carrers. Portals (RE007URB_portalsprod)

Portals dels nuclis de Menorca. La capa constitueix la base cartogràfica de la guia urbana de carrers oficial dels Ajuntaments de Menorca, està en constant manteniment en coordinació amb els vuit Ajuntaments de Menorca.

Guia de carrers. Eixos de carrer (RE007URB_eixcarrerprod)

Eixos de carrer dels nuclis de Menorca. La capa constitueix la base de la guia urbana de carrers oficial dels Ajuntaments de Menorca, està en cosntant manteniment en coordinació amb els vuit Ajuntaments de Menorca.

Rústic. Equipaments aparents en cartografia (punts) (RE007URB_equipamentsp)

Equipaments aparents en cartografia. Punts

Urbà. Piscina (RE007URB_piscina)

Piscines dels nuclis de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió de diverses capes del MTB 1:1000 de 2004 del Govern Balear i 1:500 de 2007 de Maó Ferreries i es Migjorn per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Urbà. Construccions (RE007URB_constru)

Construccions dels nuclis de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió de diverses capes del MTB 1:1000 de 2004 del Govern Balear i 1:500 de 2007 de Maó Ferreries i es Migjorn per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Urbà. Aparcaments (RE007URB_parking)

Aparcaments (parkings) urbans de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió de diverses capes del MTB 1:1000 de 2004 del Govern Balear i 1:500 de 2007 de Maó Ferreries i es Migjorn per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Urbà. Torrent (RE007URB_torrent)

Torrents dels nuclis de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió de diverses capes del MTB 1:1000 de 2004 del Govern Balear i 1:500 de 2007 de Maó Ferreies i es Migjorn per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Urbà. Vorera (RE007URB_vorera)

Delimitació de les voreres de les zones urbanes de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió de diverses capes del MTB 1:1000 de 2004 del Govern Balear i 1:500 de 2007 d'alguns nuclis per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Urbà. Zona Verda (RE007URB_zverda)

Zones verdes de les zones urbanes de Menorca. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació de diverses capes del MTB 1:1000 de 2004 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Urbà. Superfície carrer (RE007URB_carrer)

Delimitació de la zona de carrer dels nuclis urbans de Menorca, excloent les voreres, zones verdes i aparcaments i classificació segons estat de conservació. La capa s'ha creat per poder elaborar l'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL).

Rústic. Xarxa viària 1:100.000 (RE007RUS_xarxaviaria100000)

Xarxa viaria i de camins de Menorca, 1:100.000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació de diverses capes del MTB 1:5000 de 2008 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Xarxa viària 1:50.000 (RE007RUS_xarxaviaria50000)

Xarxa viaria i de camins de Menorca, 1:50.000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació de diverses capes del MTB 1:5000 de 2008 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Xarxa viària 1:25.000 (RE007RUS_xarxaviaria_s2)

Xarxa viaria i de camins de Menorca, 1:25.000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació de diverses capes del MTB 1:5000 de 2008 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Xarxa viària 1:5.000 (RE007RUS_xarxaviaria)

Xarxa viaria i de camins de Menorca, 1:5.000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió, classificació i modificació de diverses capes del MTB 1:5000 de 2008 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Corbes de nivell (RE007RUS_corbesnivell)

Corbes de nivell de Menorca. S'ha creat per a ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Torrents (RE007RUS_torrents)

Torrents de Menorca 1:5000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la digitalització sobre l'ortofoto de 2007 dels principals torrents de Menorca. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Parets seques 1:5.000 (RE007RUS_parets5000)

Parets seques de Menorca 1:5000. Aquesta capa és una extracció de la capa de parets del MTB 1:5000 de 2002 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Zones humides (RE007RUS_zoneshumides)

Zones humides de Menorca 1:5000. Aquesta capa s'ha creat a partir de unió de diverses fonts d'informació i la digitalització de nous elements amb l'objectiu de ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Piscines 1:10.000 (RE007RUS_piscines_s2)

Piscines, aljubs, etc. d'aigua de Menorca 1:10000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió i modificació de diverses capes del MTB 1:5000 de 2002 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Piscines 1:5.000 (RE007RUS_piscines)

Piscines, aljubs, etc. d'aigua de Menorca 1:5000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió i modificació de diverses capes del MTB 1:5000 de 2002 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Edificis 1:5.000 (RE007RUS_edificis5000)

Edificis de Menorca 1:5000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió i modificació de diverses capes del MTB 1:5000 de 2002 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Edificis 1:10.000 (RE007RUS_edificis10000)

Edificis de Menorca 1:5000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió i modificació de diverses capes del MTB 1:5000 de 2002 del Govern Balear. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca. Simbologia adaptada per 1:10000

Rústic. Edificis 1:25.000 (RE007RUS_edificis25000)

Edificis de Menorca 1:25000. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió i modificació de la capa BCN0507 la base cartografica nacional 1:25000 de l'IGN. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Delimitació parc natural (OR007POR_limpn)

Limit del Parc Natural de s'Albufera des Grau.

Rústic. Entitats urbanes (RE007RUS_entitatsurbanes)

Delimitació de les entitats urbanes aparents. Aquesta capa s'ha creat a partir de la revisió i modificació del la capa BCN501S de la base cartografica nacional 1:25000 de l'IGN. S'ha creat per ser utlitizada com a base de referència de la IDE Menorca.

Rústic. Municpis (RE007RUS_municipis)

Delimitació de les superfícies municipals dels vuit municipis de Menorca. Inclou illots.

Mapa d'ombres 2007 (ombres)

Mapa d'ombres de Menorca elaborat a partir del model digital del terreny 1:5000 del Consell Insular de Menorca, creat l'any 2007 i que s'ha fet servir com a base per crear l'ortofotomapa de Menorca de 2007.

Rústic. Illes Balears (RE007RUS_balears)

Municipis de les Illes Balears

Rústic. Provincies Espanya (RE000RUS_provincies)

Provincies d'Espanya

Urbà. Corbes de nivell (RE007URB_corbesnivell)

Corbes de nivell en sòl urbà corresponents als municipis de Ferreries, Es Migjorn i Maó. L'equidistància entre les corbes és de 0.5m i entre corbes mestres és de 2.5m. No es representen corbes de nivell sobre paviment o elements constructius. Les corbes estan etiquetades en metres. S'ha creat per a ser utilitzada dins del servei de Base de Referència, en el grup "Altres capes de referència" de la IDE Menorca. Es visible a partir de l'escala 1:10.000

Rústic. Microtoponímia vigilants patrimoni (RE007TOP_microtoponimia2)

Reculll de topònims realitzat per els vigilants de patrimoni durant el seu treball de camp

Rústic. Microtoponímia 1.500 (RE007TOP_microtoponimia)

Recull de la toponímia a escala 1:1000 de Menorca. Aquesta capa està en procés de creació, s'actualitza setmanalment amb els nous topònims recollits en treball de camp a partir de l'entevista a informadors i visites de camp.

Rústic. Equipaments punts (RE007RUS_equipap)

Equipaments en sòl rústic

Pobles. Topònims (RE007TOP_topobl)

Capa amb toponimia dels nuclis tradicionals de Menorca per ser utlitizada com a base de referència en mapes a escales petites.

Nuclis. Topònims (RE007TOP_topnuc)

Capa amb toponimia dels nuclis urbans de Menorca per ser utlitizada com a base de referència en mapes a escales petites.

Quadrícula UTM (RE007RUS_utmpol)

Quadrícula UTM de Menorca 1 km x 1km. La quadrícula es va crear per talls en nombres enters per coordenades UTM ED50 31N. Al convertir la capa al nou sistema de coordenades ETRS89 els vèrtexs de la quadrícula han adquirit valors decimals.

Quadrícula 1:5000 de 2002 (RE007RUS_malla_orto5)

Guia de tall dels diferents fulls de l'ortofoto i mapa topogràfic 1:5000 de 2002 del Govern Balear.

Nuclis urbans INE (RE007RUS_nuclis)

Delimitació dels nuclis urbans de Menorca. Capa realitzada a partir de la delimitació de les zones urbanes dels municipis de Menorca (segons la NTT, 2014) i la classificació per nuclis segons codificació de l'Institu Nacional d'Estadística.

Batimetria (RE007RUS_batime)

Classificació del fons marí de Menorca segons profunditat. Zones batimètriques de 10 m fins 80 m de profunditat.

Urbà. Porxos (RE007URB_porxo)

Porxos dels nuclis urbans de Menorca. Aquesta capa és una extracció de la cartografia 1:000 de 2004 de tots els nuclis de Menorca i 1:500 de 2007 de Maó, Ferreries i es Migjorn.

Urbà. Escales (RE007URB_escala)

Escales dels nuclis urbans de Menorca. Aquesta capa és una extracció de la cartografia 1:000 de 2004 de tots els nuclis de Menorca i 1:500 de 2007 de Maó, Ferreries i es Migjorn.

Urbà. Illa urbana (RE007URB_illaurb)

Delimitació de les illes urbanes 1:1000 extretes del parcel·lari cadastral de 2001.

Model elevacions de Menorca 2007 (BT007MDT_mde2007)

Model digital d'elevacions de Menorca realitzat a partir del vol fotogràmètric de juny de 2007. El model es va realitzar per poder ortorectificar el vol del 2007. La resolució espacial és de 5m. El valor del píxel està expressat en metres.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.