Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych …

Serwis WMS Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

ogolna:dstn_pol ogolna:dstn_pol ogolna:dstn_pol
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, GEOSERVER, WMS, RDLP Białystok, RDLP w Białymstoku, lasy, ochrona przyrody, północno-wschodnia Polska, Regional Directorate of the State Forests in Bialystok
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (unverified)

Contact information:

Marcin Sołoguba

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Work:
Lipowa 51, 15-424 Białystok, Poland

Email: 

Phone: +48 85 748 18 30

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa udostępniająca dane przestrzenne dotyczące obszarów chronionych i lasów w północno-wschodniej Polsce.

Available map layers (34)

Drzewostany (ogolna:dstn_pol)

Nadleśnictwa - Edukacja (edukacja:edu_pol)

HCVF 1.1.2 – Obszary chronione w Parkach Krajobrazowych (ochrona:hcvf_112)

HCVF 1.1 i 1.1.1 – Obszary chronione w Rezerwatach przyrody (ochrona:hcvf_11_111)

HCVF 2.1 - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą role w krajobrazie (ochrona:hcvf_21)

HCVF 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (ochrona:hcvf_31)

HCVF 3.2 - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ochrona:hcvf_32)

HCVF 4.1 - Lasy wodochronne (ochrona:hcvf_41)

HCVF 4.2 – Lasy glebochronne (ochrona:hcvf_42)

HCVF 6.1 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (punkty) (edukacja:hcvf_61_pkt)

HCVF 6.1 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (powierzchnie) (edukacja:hcvf_61_pol)

Organizmy i Siedliska przyrodnicze Natura 2000 zajmujące mniej niż 50% wydzielenia (punkty) (ochrona:inwent_pkt)

Siedliska przyrodnicze Natura 2000 zajmujące więcej niż 50% wydzielenia (powierzchnie) (ochrona:inwent_pol)

Kategorie zagrożenia pożarowego (ochrona:kat_ppoz_pol)

Leśniczówki (ogolna:les_pkt)

Leśnictwa (ogolna:les_pol)

Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) (edukacja:lkp_pol)

Siedziby Nadleśnictw (ogolna:nadl_pkt)

Nadleśnictwa - overview (overview:nadl_pol)

Nadleśnictwa (ogolna:nadl_pol)

Obręby leśne (ogolna:obrl_pol)

Lasy ochronne (ochrona:ochr_pol)

Oddziały leśne (ogolna:oddz_pol)

Obszary nieobjęte gospodarowaniem (hodowla:ong_pol)

Parki Krajobrazowe (ochrona:pk_pol)

Parki Narodowe (hodowla:pn_pol)

Regionalne Dyrekcje LP (ogolna:rdlp_pol)

Rezerwaty przyrody (ochrona:rez_pol)

Regionalizacja nasienna (hodowla:rnas_pol)

Szkółki leśne (ogolna:szk_pol)

Nadleśnictwa - Turystyka (edukacja:tur_pol)

Wyłączone drzewostany nasienne, plantacje nasienne, plantacyjne uprawy nasienne (hodowla:wdn_pol)

Wydzielenia (ogolna:wydz_pol)

Strefy zagrożenia biotycznego i abiotycznego (ochrona:zagr_pol)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.