SGU - Sveriges geologiska undersökning…

SE.GOV.SGU.THORIUM fysik:SE.GOV.SGU.THORIUM SE.GOV.SGU.THORIUM
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU) (unverified)

Contact information:

Kundservice (Customer Services)

SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU)

Postal:
Box 670, SE-751 28 Uppsala, Sverige

Email: 

Phone: +4618179000

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

SGUs publika WMS-tjänster (OGC och INSPIRE)

Available map layers (1)

Gammastrålning, torium (SE.GOV.SGU.THORIUM)

Datamängden Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) innehåller data från SGUs gammaspektrometriska mätningar av markens gammastrålning. Med hjälp av gammastrålningsmätningar kan markens halt av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna av kalium, uran och torium beräknas. gamma_torium

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.