Geodetska uprava RS / Surveying and Ma…

Javne kartografske storitve WMS, Free public Wep Map Service

table_gurs_pub:SI.GURS.CBZK.KO table_gurs_pub:SI.GURS.CBZK.KO table_gurs_pub:SI.GURS.CBZK.KO
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
Brezplacno / Free for public use
Access constraints
Dovoljena samo nekomercialna uporaba. No-commercial use only.
Data provider

Geodetska uprava RS / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia (unverified)

Contact information:

Oddelek za izdajanje podatkov / Data Issuing Department

Geodetska uprava RS / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia

Služnbeni / Work:
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Email: 

Phone: +386 1 478 48 00

Ads by Google

Javne spletne storitve za prosto dostopne podatke Geodetske uprave RS. Uporaba podatkov je dovoljena brezplacno, skladno z licencno politiko za prosto dostopne podatke Geodetske uprave RS. Uporaba servisa in podatkov za komercialne namene ni dovoljena (sl). Public free web services. Use of the data is permitted free of charge, in accordance with the license policy of freely available data from Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia . Use of service and data for commercial purposes is not allowed.

Available map layers (11)

Meje katastrskih obcin - SI.GURS.CBZK.KO (table_gurs_pub:SI.GURS.CBZK.KO)

#Meje katastrskih obcin v Republiki Sloveniji (sl). #Slovenian Land Cadastre Communes boundaries (en).

DPK1000 - SI.GURS.RASTRI.DPK1000 (raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DPK1000)

Drzavna pregledna karta 1 : 1 000 000

DPK250 - SI.GURS.RASTRI.DPK250 (raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DPK250)

Drzavna pregledna karta merila 1: 250 000

DPK500 - SI.GURS.RASTRI.DPK500 (raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DPK500)

Drzavna pregledna karta merila 1: 500 000

DTK50 - SI.GURS.RASTRI.DTK50 (raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DTK50)

Drzavna topografska karta merila 1: 50 000

Drzavna meja - SI.GURS.RPE.DM (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.DM)

#Drzavna meja Republike Slovenije. Prikaz poteka drzavne meje na podlagi podatkov iz evidence drzavne meje (sl). #Slovenia State Boundary (en).

Meje lokalnih skupnosti - SI.GURS.RPE.LS (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.LS)

# Lokalne skupnosti (obcine) v Republiki Sloveniji. Vir: Register prostorskih enot (sl). # Local administrative units from Register of administrative units (en).

Meje naselij - SI.GURS.RPE.NA (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.NA)

# Naselja v Republiki Sloveniji. Vir: Register prostorskih enot (sl). # Slovenia Settlements, official source from Register of Administrative Unirts (en).

Meje obmocnih geodetskih uprav -SI.GURS.RPE.OGU (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.OGU)

# Meje obmocnih geodetskih uprav v Sloveniji (sl). # Surveying and Mapping Authority districts (en).

Meje statisticnih regij - SI.GURS.RPE.SR (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.SR)

# Meje statisticnih regij v Sloveniji (sl). # Statistical regions of the Republic Of Slovenia (en).

Meje upravnih enot - SI.GURS.RPE.UE (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.UE)

# Meje upravnih enot v Sloveniji (sl). # Administrative units of Slovenia (en).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.