Riksantikvaren

SEFRAK SEFRAK SEFRAK
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
SEFRAK, bygninger, kulturminner
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

Riksantikvaren (unverified)

Contact information:

Christer Vinje Gimse

Riksantikvaren

postal:
Dronningens gate 13, Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo, Norge

Email: 

Phone: +4798202836

Ads by Google

Tjenesten inneholder data fra SEFRAK-registreringer foretatt mellom 1975 og 1995. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren. Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble grensa for innføring i registeret satt til året 1945. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernesstatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registerert sier ikke noe om objektenes verneverdi.

Available map layers (1)

SEFRAK (SEFRAK)

Tjenesten inneholder data fra SEFRAK-registreringer foretatt mellom 1975 og 1995. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren. Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble grensa for innføring i registeret satt til året 1945. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernesstatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registerert sier ikke noe om objektenes verneverdi.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.