Tuusulan kunta

Tuusulan paikkatietopalvelun WMS/WFS-rajapinta

Maaom_kunnan_maanom KAAV_yleiskaava_2040_ehdotus Maaom_kunnan_maanom
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Tuusula
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Tuusulan kunta (unverified)

Contact information:

Tuusulan kunta

postal:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Tuusulan paikkatietopalvelun WMS- ja WFS-rajapinta

Available map layers (57)

Asemakaava-alueet (KAAV_asemakaava-alueet_PDF)

Asemakaava-alueet ja kaavamääräykset Asemakaavat alueina koko kunnan alueella, liitetty asemakaavamääräykset (pdf), jotka aukeavat kaava-aluetta klikkaamalla. Asemakaava-aluejakoa voidaan käyttää kaavamääräysten hakemiseen. Alueet päivttyvät karttapalveluun kerran vuorokaudessa ja määräykset kerran kuukaudessa.HUOM: kaavamääräyksissä olevat korkeuslukemat ovat alkuperäisessä korkeusjärjestelmässä. Ajantasa-asemakaavassa kaikki korkeudet on muunnettu N2000-korkeuksiksi. Käyttöoikeudet Tuusulan kunnalla. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Kaavoitus, Anneli Piipponen  

Asemakaava-alueiden ulkorajat (KAAV_Kaava_ulkorajat)

Asemakaava-alueiden ulkorajat Asemakaavoitettujen alueiden ulkorajat kunnan alueella. Tilastot ja tietojen haut kaava-alueilla vs. haja-asutusalueilla. Aluejakoaineisto. Päivittyy karttapalveluun kerran vuorokaudessa. Käyttöoikeudet Tuusulan kunnalla. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Kaavoitus, kaavoitusavustajat  

Hiihtoladut (Hiihtoladut)

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=2290

Ilmanlaadun mittaus (Ilmanlaadun_mittaus)

Ilmanlaadun mittaus Ilmanlaadun keräimet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella. Päivitetty 2023. Lisätiedot: ympäristösuunnittelija Hanna Keinänen

Kaavarekisteri (Kaavarekisteri)

Kaavarekisteri Kaavarekisteri sisältää aluerajaukset ja kaavatiedot Tuusulan kuntarekisteristä ajantasa-asemakaavan käyttötarkoitusalueista. Rekisteri sisältää kaavayksiköittäin tietoja, mm. kaavayksikkötunnus, kaavan numero, rakennusoikeus, tehokkuus ja käyttötarkoitus. Lisätietoja: Tuusulan kunta, Kaavoitus  

Karttalehtijako 1km x 1km (ALU_Karttalehtijako)

Karttalehtijako Tuusulan GK25-karttalehtijako 1000m x 1000m ruuduissa. Aineisto on koordinaattitarkka. Käyttöoikeudet Tuusulan kunnalla. Pysyvä aineisto. 1000x1000 -ruudut nimetään NNNEEE, jossa NNN=pohjoiskoordinaatti kolmella numerolla kilometreinä (etu 6 milj. km. jätetään pois) ja EEE=itäkoordinaatti kolmella numerolla (etu 25 miljoonaa jätetään pois). Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto  

Kirjastoauton pysäkit (Kirjastoauton_pysakit)

Kunnan omistamat alueet (Maaom_kunnan_maanom)

Tuusulan kunnan omistamat alueet Aineiston tarkkuus on viitteellinen. Tarkassa suunnittelussa ota aina yhteys aineiston ylläpitäjään. Kunta ei vastaa aineistossa olevista virheistä. Aineisto päivittyy palveluun n. 1 x vrk. Tiedustelut: Maankäyttö  

Kunnanosat (kunnanosat)

Kunnanosajako Vuonna 2020 päivitetty kunnanosajako sisältää aluerajauksen, nimen ja numeron. Käytetään mm. sitovan tonttijaon kortteleita numeroitaessa. Aineisto on pysyvä. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Kaavoitus, kaavoitusavustajat  

Kunnan vuokraamat alueet (Maaom_vuokra_alueet)

Tuusulan kunnan vuokraaamat alueet Aineiston tarkkuus on viitteellinen. Tarkassa suunnittelussa ota aina yhteys aineiston ylläpitäjään. Kunta ei vastaa aineistossa olevista virheistä. Aineisto päivittyy palveluun n. 1 x vrk. Tiedustelut: Maankäyttö  

Kunnan vuokraamat pellot (mf_51_kunnan_vuokraamat_pellot_julkinen)

Tuusulan kunnan vuokraaamat pellot Aineiston tarkkuus on viitteellinen. Tarkassa suunnittelussa ota aina yhteys aineiston ylläpitäjään. Kunta ei vastaa aineistossa olevista virheistä. Tiedustelut: Maankäyttö

Luonnonmuistomerkit (Luonnonmuistomerkit)

Luonnonmuistomerkit Puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita luonnonmuodostumia voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi.Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmelu on kielletty. Rauhoittamisesta päättää se viranomainen, jonka alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. Yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Kunta voi myös lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen. Jos omistaja on hakenut rauhoituksen lakkauttamista, pyytää kunta asiasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lausunnon. Jos aloite rauhoituksen lakkauttamiseen on tullut ELY- keskukselta, kuullaan alueen omistajaa asiassa. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus  

Moporeitit (Moporeitit)

Mopoilu sallittu -reitit sekä mopoilu kielletty -reitit. Aineisto saattaa sisältää virheitä ja ei ole sijaintitarkkaa.

Lähiliikuntapaikat (Lahiliikuntapaikat_ml)

Tuusulan lähiliikuntapaikat

Opaskartta (Opaskartta)

Opaskartta Tuusulan alueen yleistetty karttatuote, jossa erotettavissa muun muassa pelto- ja metsäalueet, vesistöt, tiestöä (moottori-, pää- ja yhdystiet), pyörätiet ja asuinalueet osoitteineen. Kartta ei ole mittatarkka, vaan tarkoitettu ainoastaan visuaaliseen tarkasteluun ja opastamiseen. Aineistoa ylläpidetään vektorimuotoisena Esrin paikkatieto -ohjelmistoilla ja ETRS-GK25 -tasokoordinaatistossa. Aineisto päivitetään palveluun noin neljä kertaa vuodessa. Opaskartta painatetaan noin neljän vuoden välein ja sitä voi ostaa Tuusulan kunnasta. Inspire-metatiedot Paikkatietohakemistossa Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto, Eerika Kostiainen  

Penkit (Penkit)

Penkeistä osa on käytössä vain kesällä ja Tuusulan kunta vie ne varastoon talveksi.

Roska-astiat (Roska_astiat)

Laita roska-astioihin kaikki roskat, myös koirien jätökset pussissa. Jos näet rikkinäisen roska-astian, ilmoita siitä Tuusulan kunnan Tuusinfoon (TuusInfo@tuusula.fi).

Hedelmäpuut ja marjapensaat (mf_80_hedelmapuut_ja_marjapensaat)

Hedelmäpuut ja marjapensaat julkisilla alueilla. Aineistoon on kerätty tietoa Tuusulan kunnan julkisille alueille istutetuista syötävistä hedelmäpuista ja marjapensaista. Syötävät hedelmät ja marjat karttaan merkatuista puista ja pensaista ovat vapaasti asukkaiden poimittavana. Lisätietoja: Viherpalvelut

Vireillä oleva osayleiskaava (KAAV_Osayleiskaava_alue_vireilla_uusi)

Vireillä oleva osayleiskaava Vireillä olevien osayleiskaavojen alueet. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Tiedustelut: Kaavoitus  

Hyväksytty osayleiskaava (KAAV_Osayleiskaava_alue_hyvaksytty_internet)

Hyväksytty osayleiskaava Hyväksyttyjen osayleiskaavojen alueet. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Tiedustelut: Kaavoitus  

Kumottu alue osayleiskaavassa (KAAV_Osayleiskaava_alue_kumottu_PDF)

Kumottujen osayleiskaavojen alueet. Alueesta klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kaavamääräystä. Rykmentinpuiston osayleiskaavan itäiset asuinalueet (AP) sekä Tuusulan itäväylän länsipuolinen asuinalue (A-2) kumottiin korkeimman hallinto-oikeuden 13.10.2014 tekemällä päätöksellä. Kumotuilla alueilla on voimassa Hylan OYK (Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaava). Saat osayleiskaavojen rasterikartat näkyville viereisestä osayleiskaavavalikosta. Aineistoa päivitetään palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan kunta, kaavoitus

Lainvoimainen osayleiskaava (KAAV_Osayleiskaava_alue_lainvoimainen_PDF)

Lainvoimaisten osayleiskaavojen alueet. Alueesta klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kaavamääräystä. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan kunta, kaavoitus

Tuomala II osayleiskaava (Osayleiskaavat_Tuomala)

Tuomala II osayleiskaava Tuomalan osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Kellokosken osayleiskaava (Osayleiskaavat_Kellokoski)

Kellokosken osayleiskaava Kellokosken osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Jokelan osayleiskaava (Osayleiskaavat_Jokela)

Jokelan osayleiskaava Jokelan osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Osayleiskaavojen yhdistelmä (Osayleiskaavat)

Osayleiskaavat Tuusulan kunnan lainvoimaisten osayleiskaavojen kaavakarttayhdistelmä. Tiedustelut: Tuusulan kunnan kaavoitus  

Hyla OYK (Osayleiskaavat_HYLA)

Hyla OYK Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Ruotsinkylä-Myllykylä OYK (Osayleiskaavat_Ruotsinkyla)

Ruotsinkylä-Myllykylä OYK Ruotsinkylä-Myllykylän osayleiskaavakartta, voimassa oleva osa Tiedustelut: Kaavoitus  

Ruotsinkylä-Myllykylä II OYK (Osayleiskaavat_Lahela)

Ruotsinkylä-Myllykylä II OYK Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaavakartta Tiedustelut: Kaavoitus  

Rykmentinpuisto (2035) (Osayleiskaavat_Rykmenttipuisto)

Rykmentinpuisto (2035) Rykmentinpuiston osayleiskaavakartta. Rykmentinpuiston osayleiskaavan itäiset asuinalueet (AP) sekä Tuusulan itäväylän länsipuolinen asuinalue (A-2) kumottiin korkeimman hallinto-oikeuden 13.10.2014 tekemällä päätöksellä. Kumotuilla alueilla on voimassa Hylan OYK (Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaava). Tiedustelut: Kaavoitus  

Sulan osayleiskaava (2032) (Osayleiskaavat_sula)

Sulan osayleiskaava (2032) Sulan alueen osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

FOCUS-alue (2034) (Osayleiskaavat_Focus)

FOCUS-alue (2034) FOCUS-alueen osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Tuomala (2030) osayleiskaava (Osayleiskaavat_Tuomala_2030)

Tuomalan osayleiskaava 2030 Tuomalan osayleiskaava 2030, voimassa oleva osa. Tiedustelut: Kaavoitus  

Maantiekylän osayleiskaava (Osayleiskaavat_Maantiekyla)

Maantiekylän osayleiskaava Maantiekylän osayleiskaavakartta, voimassa oleva osa. Tiedustelut: Kaavoitus  

Linjamäki-Keravajokilaakso osayleiskaava (Osayleiskaavat_Linjamaki-Keravajokilaakso)

Linjamäki-Keravajokilaakson osayleiskaava Linjamäki-Keravajokilaakson osayleiskaavakartta, voimassa oleva osa. Tiedustelut: Kaavoitus  

Ruskela-Vanhakylä-Ritasjärvi osayleiskaava (Osayleiskaavat_2025_GT)

Ruskela-Vanhakylä-Ritasjärven osayleiskaava Ruskela-Vanhakylä-Ritasjärven osayleiskaava. Tiedustelut: Kaavoitus  

Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi osayleiskaava (Osayleiskaavat_2026_GT)

Nahkela-Siippoo-Rusutjärven osayleiskaava Nahkela-Siippoo-Rusutjärven osayleiskaava. Tiedustelut: Kaavoitus  

Pienalueet (ALU_Pienalueet)

Pienalueet Tuusulan tilastollisen aluejaon pienalueet. Muita tilastollisia aluejakoja ovat suuralueet ja tilastoalueet. Tilastokeskus käyttää tilastoissaan näitä virallisia aluejakoja. Myös Facta kuntarekisterin tilasto-osiossa käytettävä aluejako. Aineisto on pysyvä. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto,Annalena Saarikivi  

Postinumeroalueet (Postinumeroalueet)

Postinumeroalueet Postinumeroaluejako perustuu Tuusulan kunnan rajojen sisäpuolella Tuusulan kunnan osoitejärjestelmään (rakennusten osoitteet) sekä Postin postinumeroalueisiin. Kunnan rajojen ulkopuolella postinumeroaluejako perustuu osittain Tilastokeskuksen Paavo postinumeroaluejakoon.  

Pyöräilyreitit (pyorailyreitit)

Pyöräilyreitit. Aineisto saattaa sisältää puutteita ja ei ole sijaintitarkkaa.

Rakennus- ja toimenpidekiellot (KAAV_Rakennuskieltoalueet)

Rakennus-ja toimenpidekieltoalueet Tuusulan kunnan rakennus- ja toimenpidekieltoalueet. Aluetta klikkaamalla aukeavat tarkemmat tiedot. Aineisto päivittyy palveluun kerran vuorokaudessa. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Kaavoitus, kaavoitusavustajat  

TJ Hyrylä (tonttijako)

TJ Jokela (tonttijako_joke)

TJ Kellokoski (tonttijako_kello)

Suunnittelualuejako (ALU_Suunnittelualuejako)

Suunnittelualuejako Tuusulan kunnan suunnittelun pohjana käytettävä aluejako perustuu kunnan virallisen tilastollisen aluejaon suuralueisiin. Hyrylän suuralue (5) on jaettu kuuteen osaan suunnittelualuejaossa. Aluejako on mm. Facta kuntarekisterin tilasto-osassa sekä Venni-väestöennusteessa käytettävissä aluejaoissa. Aineisto päivitetään palveluun tilastollisten aluejakojen muuttuessa. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto, Annalena Saarikivi  

Suunnittelutarvealue (KAAV_Suunnittelutarvealue)

Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealue on maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuoma käsite, jonka avulla määritellään yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua vaativat alueet. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 1 momentissa on määrätty suunnittelutarvealueista, jota koskevia säännöksiä sovelletaan myös 16 § 2 momentissa mainittuun rakentamiseen. MRL:n 72 §:ssä säädetään suunnittelutarpeesta ranta- alueella. Tuusulassa kaikki asemakaava-alueen ulkopuolinen alue on suunnittelutarvealuetta. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoa aineistosta Lisätietoja: Tuusulan kunta, Kaavoitus  

Suuralueet (ALU_Suuralueet)

Suuralueet Tuusulan tilastollisen aluejaon suuralueet. Muita tilastollisia aluejakoja ovat pienalueet ja tilastoalueet. Tilastokeskus käyttää tilastoissaan näitä virallisia aluejakoja. Myös Facta kuntarekisterin tilasto-osiossa käytettävä aluejako. Aineisto on pysyvä. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto, Annalena Saarikivi  

Tilastoalueet (ALU_Tilastoalueet)

Tilastoalueet Tuusulan tilastollisen aluejaon tilastoalueet. Muita tilastollisia aluejakoja ovat suuralueet ja pienalueet. Tilastokeskus käyttää tilastoissaan näitä virallisia aluejakoja. Myös Facta kuntarekisterin tilasto-osiossa käytettävä aluejako. Aineisto on pysyvä. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto,Annalena Saarikivi  

Hulevesiviemäriverkosto (VESIH_Hulevesi)

Hulevesiviemäriverkosto Tuusulan vesihuoltoliikelaitos palvelee asiakkaitaan kunnan hyväksymillä toiminta-alueilla (vesijohto-, jätevesi- tai hulevesiverkosto). Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen, jotka sijaitsevat vesihuollon toiminta-alueella, tulee liittyä kyseiseen vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltoverkostoon voi liittyä myös toiminta-alueiden ulkopuolelta. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan vesi, p. 09 8718 3577, vesihuoltolaitos@tuusula.fi  

Jäteveden toiminta-alue (mf_123_jateveden_toiminta_alue)

Jätevesiviemäriverkosto Johtoverkostojen toiminta-alueet Tuusulan vesihuoltoliikelaitos palvelee asiakkaitaan kunnan hyväksymillä toiminta-alueilla (vesijohto-, jätevesi- tai hulevesiverkosto). Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen, jotka sijaitsevat vesihuollon toiminta-alueella, tulee liittyä kyseiseen vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltoverkostoon voi liittyä myös toiminta-alueiden ulkopuolelta. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan vesi, p. 09 8718 3577, vesihuoltolaitos(a) tuusula.fi  

Vesijohdon toiminta-alue (mf_125_vesijohdon_toiminta_alue)

Vesijohtoverkosto Johtoverkostojen toiminta-alueet Tuusulan vesihuoltoliikelaitos palvelee asiakkaitaan kunnan hyväksymillä toiminta-alueilla (vesijohto-, jätevesi- tai hulevesiverkosto). Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen, jotka sijaitsevat vesihuollon toiminta-alueella, tulee liittyä kyseiseen vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltoverkostoon voi liittyä myös toiminta-alueiden ulkopuolelta. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan vesi, p. 09 8718 3577, vesihuoltolaitos(a) tuusula.fi  

Ulkoilureitit (Ulkoilureitit)

Ulkoilureitit Aineisto sisältää ulkoilureittitietoja Tuusulan kunnassa. Tuusulan kunnan ulkoilureitit Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Paikkatieto  

Kellokosken viheralueiden kunnossapitoalueet (Viheralueiden_kunnossapito)

Hoitoluokitus R2- Toimintaviheralueet: Leikkipuisto, koirapuistot ja matonpesupaikat sekä päiväkotien ja koulujen piha-alueet R3 - Käyttöviheralueet: Muut puistot (joissa ei leikkivälineitä tms. rakenteita), puistopolut, istutusaltaat, katuviheralueet R4- Suoja- ja vaihettumisviheralueet: Puistojen ja metsien reuna-alueet, melun ja pölynsuojakasvillisuus rakennetussa ympäristössä A1 - Arvoniityt: Maiseman, luonnon monimuotoisuuden, kulttuuriperinteen tms. vuoksi erityisen tärkeitä ja arvokkaita niittyjä. A2 - Käyttöniityt: Niittyalueet, joihin kohdistuu suoraa virkistyskäyttöä ja kulutusta A3 - Maisemaniityt: Niityt, joihin ei itsessään kohdistu suoraa käyttöä ja kulutusta esim. tienpientareet, puistojen osana olevat niityt A4 - Avoimet alueet: Avoimena pidettävät alueet, joissa lähinnä vesakon poistoa tms. A5 - Maisemapellot: Muokattavat ja kylvettävät pellot sekä vuosittain muokattavat palsta- ja kaupunkiviljelyalueet Yhteydenotot: Tuusulan kunta, Riitta Kalliokoski, Ismo Autere

Väestönsuojelualuejako (ml_vaestonsuojelualueet)

Väestönsuojelualueet Väestönsuojelun suunnittelun aluejako. Alueellisten valmiuskeskusten tehtävät pohjautuvat kunnan riskianalyysin, kunnan elintärkeiden palvelujen tuottamiseen sekä pelastusviranomaisten tarpeisiin. AVK:t osallistuvat osaltaan alueensa tilannekuvan muodostamiseen, sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen ja mahdollistavat mm. lääkintä-, muonitus- ja huoltoyksikön toiminnan alueellisen valmiuskeskuksen tiloissa tai sen välittömässä läheisyydessä. Alueellisten valmiuskeskusten välittömään läheisyyteen voidaan perustaa esimerkiksi vedenjakelupisteitä tms.

Tuusulan yleiskaava 2040 (ei lainvoimainen) (KAAV_yleiskaava_2040_ei_lainvoimainen)

Tuusulan yleiskaava 2040. Valtuuston hyväksymä (14.11.2022), ei vielä lainvoimainen. Taustakartta (MML), Maastotietokanta: rakennukset (MML) Mittakaava 1:20 000 Tuusulan yleiskaavaan 2040 kuuluu myös kumottavien merkintöjen kartta. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan Tuusulan kunnan nettisivuilla Tuusulan yleiskaava 2040 - Tuusulan kunnan www-sivut Lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström, henna.lindstrom(a)tuusula.fi  

Tuusulan yleiskaava 2040 - kumoutuvien merkintöjen kartta (ei lainvoimainen) (KAAV_kumoutuvien_merkintojen_kartta)

Tuusulan yleiskaava 2040 -kumoutuvat merkinnät. Valtuuston hyväksymä (14.11.2022), ei vielä lainvoimainen. Mittakaava 1:20 000 Kumoutuvien merkintöjen kartta täydentää Tuusulan yleiskaavaa 2040. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan Tuusulan kunnan nettisivuilla Tuusulan yleiskaava 2040 - Tuusulan kunnan www-sivut Lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström, henna.lindstrom(a)tuusula.fi  

Äänestysaluejako (ml_aanestysalueet)

Äänestysaluejako Äänestysalueet Tuusulan kunnan alueella. Kunnanvaltuusto päättää tarvittaessa vuosittain huhtikuussa äänestysaluejaosta. Päätös on voimassa niissä vaaleissa, jotka toimitetaan seuraavan lokakuun 15. päivänä - sitä seuraavan vuoden lokakuun 14. päivänä. Kunta on yhtenä äänestysalueena tai se on jaettu useampaan äänestysalueeseen. Jokaisella äänestysalueella on vaalipäivän äänestyspaikka. Väestötietojärjestelmään rekisteröidään jokaiselle rakennukselle äänestysalue. Kunnat ilmoittavat tiedot maistraateille viimeistään huhtikuun lopussa. Rakennustietojen avulla äänioikeutetut merkitään äänioikeutetuiksi oikeaan äänestysalueeseen. Aineisto päivitetään palveluun aluejaon muuttuessa. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto, Annalena Saarikivi  

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.