Agència Catalana de l'Aigua

LI_10 LI_10 LI_10
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Inundabilitat, inundable, zona, àrea, mullable, model, modelització, hidràulic, hidràulica, hidràulicament, avinguda, període de retorn, calat, velocitat, cota d’inundació, làmina d’aigua, perillositat, greu, moderada, lleu, secció transversal, unidimensional
Fees
Gratuït
Access constraints
http://aca-web.gencat.cat/sig/ows/custom/avis_legal.txt
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Agència Catalana de l'Aigua (unverified)

Contact information:

SAU

Agència Catalana de l'Aigua

postal:
Provença, 204-208, 08036 Barcelona, Spain

Email: 

Phone: +34 93 567 28 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Cobertures dels terrenys que es poden inundar, en base als resultats obtinguts amb models hidràulics, pels diferents períodes de retorn de la Planificació de l'Espai Fluvial.

Available map layers (1)

Zona inundable per 10 anys de període de retorn (LI_10)

Zona inundable per 10 anys de període de retorn

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.