[unknown data provider]

AJUNTAMENT AJUNTAMENT AJUNTAMENT
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Directori de Vilanova i la GeltrĂș: fitxes del Directori municipal relacionades amb la ciutat en general

Available map layers (88)

Directori de Vilanova i la GeltrĂș (ciutat)

Edifici central (AJUNTAMENT)

Albergs/Resid. d'estudiants (ALTRES_ALLOTJAMENTS)

Apartaments i apart-hotels (APART_HOTELS)

Arxius (ARXIUS)

Bar-restaurants (BARS_REST)

Cistelles de basquet al carrer (BASQUET)

Benzineres (BENZINERA)

Biblioteques (BIBLIOTEQUES)

Bombers (BOMBERS)

Busties de Correus (BUSTIES)

Campings (CAMPINGS)

CAPs (CAPS)

Cinemes (CINEMES)

Circuit de condicionament fisic (CIRCUITCOND)

Consell Comarcal (CONSELL)

Consorcis amb representacio municipal (CONS_M)

Consum Responsable (CONS_RESP)

Diputacio de Barcelona (DIP)

Locals musicals (DISCO)

Ensenyaments artistics (ENS_ARTISTIC)

Entitats/Associacions (ENTITATS)

Entitats i associacions d'activitats economiques (ENT_AE)

Entitats i associacions de carnaval (ENT_CAR)

Entitats i associacions culturals (ENT_CUL)

Entitats i associacions d'educacio (ENT_EDU)

Entitats esportives (ENT_ESP)

Entitats i associacions d'estudis i recerca (ENT_EST)

Entitats i associacions de gent gran (ENT_GG)

Entitats i associacions d'igualtat i de drets (ENT_IGU)

Entitats i associacions de joventut / lleure (ENT_JOV)

Entitats amb representacio municipal (ENT_M)

Entitats i associacions de Medi Ambient (ENT_MEDI)

Entitats relacionades amb part. politics i sindicats (ENT_POL)

Entitats i associacions de Salut (ENT_SAN)

Entitats i associacions de societat (ENT_SOC)

Entitats de solidaritat i cooperacio (ENT_SOL)

Entitats i associacions de Serveis Socials (ENT_SS)

Entitats veinals (ENT_VEI)

Equipaments esportius municipals (EQUIP_ESP_MUNIC)

Esplais (ESPLAIS)

Administracio de l'Estat (ESTAT)

Farmacies (FARMACIES)

Cristianisme Catolic (FE_CAT)

Cristianisme Evangelic (FE_EVA)

Islam (FE_ISL)

Testimonis de Jehova (FE_JEH)

Cristianisme Ortodox (FE_ORT)

Camps de futbol sala al carrer (FUTBOL)

Generalitat de Catalunya (GENERALITAT)

Gimnasos (GIMNASOS)

Habitatges turistics (HAB_TUR)

Hospitals (HOSPITALS)

Hostals/Pensions (HOSTALS)

Hotels (HOTELS)

Oficines d'Informacio Turistica (INFORMACIO)

ITV (ITV)

Jutjats (JUTJATS)

Llars d'infants (LLARS)

Mercats municipals (MERCATS)

Monuments/Edificis singulars (MONUMENTS)

Museus (MUSEUS)

Organismes autonoms locals (OAL)

Oficines i serveis municipals (OFICINES_MUN)

Policia (POLICIA)

Educacio infantil i primaria (PRIMARIA)

Gestio de residus (PUNTNET)

Regidories (REGIDORIES)

Residencies animals (RESID_ANI)

Residencies/Centres de dia (RESID_CENT_DIA)

Restaurants (RESTAURANTS)

Altres administracions (RESTA_ADMIN)

Resta d'equipaments esportius (R_EQUIP_ESP)

Sales d'exposicio (SALES_EXP)

Societats municipals i mixtes (SAMS)

Sanitat privada (SANITAT_PRIV)

Centres d'Assistencia Sociosanitaria (SANITAT_PUB)

Educacio secundaria (SECUNDARIA)

Equipaments municipals (SERV_DESC_AJ)

Cementiris/Tanatoris (TANATO)

Teatres (TEATRES)

Telefon/Fax/Internet (TELEFON)

Estacio de tren (TREN)

Taules de tennis taula al carrer (TTAULA)

Universitat (UNIVERSITAT)

Lloguer de cotxes (VEHICLES)

Veterinaris (VETERINARIS)

Xarxa d'equipaments (XEQUIP)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.