Diputació de Barcelona

IDEBarcelona - ORE1M(OGC:WMS) - Ortophoto 1:1000

MTE50_Disponibilitat MTE50_Disponibilitat MTE50_Disponibilitat
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, CARTOGRAFIA, DIPUTACIO, DIPUTACION, BARCELONA, SITMUN, IDE
Fees
Accés gratuït
Access constraints
La informació facilitada per la Diputació de Barcelona està amparada per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual. L'usuari no adquireix cap títol, dret o interès sobre aquesta informació. La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'interrompre el servei per portar a terme tasques de manteniment del sistema.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Diputació de Barcelona (unverified)

Contact information:

Of. Tècnica de Cartografia i SIG Local

Diputació de Barcelona

postal:
Urgell, 187 - Ed. Rellotge, 4a planta, 08036 Barcelona, Spain

Email: 

Phone: +34 934022036

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

IDEBarcelona - ORE1M (OGC Web Map Service) - Ortofoto a escala 1:1.000 de núcleos urbanos de diferentes municipios de la provincia de Barcelona. Ver disponibilidad de la ortofoto a nivel municipal a través de la capa "MTE50 - Disponibilitat".

Available map layers (2)

ORE1M - Disponibilitat ortofoto (MTE50_Disponibilitat)

ORE1M - Disponibilitat ortofoto

ORE1M - Ortofoto 1:1000 (ORE1M)

ORE1M - Ortofoto 1:1000

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.