Diputació de Barcelona

IDEBarcelona - SITXELL (OGC:WMS) - Open area network

SITXELL_TR123 SITXELL_TR123 SITXELL_MN111
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, CARTOGRAFIA, DIPUTACIO, DIPUTACION, BARCELONA, IDE, SITMUN
Fees
Acces gratuït
Access constraints
La informació facilitada per la Diputació de Barcelona està amparada per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual. L'usuari no adquireix cap títol, dret o interès sobre aquesta informació. La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'interrompre el servei per portar a terme tasques de manteniment del sistema.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Diputació de Barcelona (unverified)

Contact information:

Of. Tècnica de Cartografia i SIG Local

Diputació de Barcelona

postal:
Urgell, 187 - Ed. Rellotge, 4a planta, 08036 Barcelona, Spain

Email: 

Phone: +34 934022036

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

IDEBarcelona - SITXELL (OGC Web Map Service) - Servicio de ámbito provincial de la cartografía de la Red de Espacios Libres de la provincia de Barcelona, elaborada a escala 1:50.000 por la Diputació de Barcelona. Para una mejor interpretación de esta cartografía recomendamos consultar los metadatos en http://www.diba.cat/idebarcelona/metadades.asp.

Available map layers (21)

TR123 - Tendència de futur del sector agrari (SITXELL_TR123)

TR123 - Tendència de futur del sector agrari

TR122 - Dinamisme del sector agrari (SITXELL_TR122)

TR122 - Dinamisme del sector agrari

MN543 - Ecotons de les cobertes del sòl (1993) (SITXELL_MN543)

MN543 - Ecotons de les cobertes del sòl (1993)

MN539 - Classificació paisatges UTM de 2x2 km (MCSC) (SITXELL_MN539)

MN539 - Classificació paisatges UTM de 2x2 km (MCSC)

MN526 - Estructura de paisatge vegetal per UTM de 2x2 km (SITXELL_MN526)

MN526 - Estructura de paisatge vegetal per UTM de 2x2 km

MN525 - Mosaics de paisatge (SITXELL_MN525)

MN525 - Mosaics de paisatge

MN511 - Atributs paisatge per UTM 2x2Km (SITXELL_MN511)

MN511 - Atributs paisatge per UTM 2x2Km

MN447 - Riquesa d'ocells nidificants (SITXELL_MN447)

MN447 - Riquesa d'ocells nidificants

MN441 - Valor de conservació dels ocells nidificants (SITXELL_MN441)

MN441 - Valor de conservació dels ocells nidificants

MN334 - Hàbitats de superfície reduïda (SITXELL_MN334)

MN334 - Hàbitats de superfície reduïda

MN333 - Diagnosi dels hàbitats agrícoles 2006 (CHC) (SITXELL_MN333)

MN333 - Diagnosi dels hàbitats agrícoles 2006 (CHC)

MN331 - Valoració botànica dels hàbitats (2012) (SITXELL_MN331)

MN331 - Valoració botànica dels hàbitats (2012)

MN222 - Valoració dels hàbitats propers als cursos de la xarxa del Llobregat (des de capçaleres fins Abrera) (SITXELL_MN222)

MN222 - Valoració dels hàbitats propers als cursos de la xarxa del Llobregat (des de capçaleres fins Abrera)

MN221 - Hàbitats del Ter i Valoració (SITXELL_MN221)

MN221 - Hàbitats del Ter i Valoració

MN152 - Vulnerabilitat unitats hidrogeològiques (SITXELL_MN152)

MN152 - Vulnerabilitat unitats hidrogeològiques

MN151 - Unitats hidrogeològiques (SITXELL_MN151)

MN151 - Unitats hidrogeològiques

MN142 - Risc geològic gravitatori potencial (SITXELL_MN142)

MN142 - Risc geològic gravitatori potencial

MN141 - Erosionabilitat potencial (SITXELL_MN141)

MN141 - Erosionabilitat potencial

MN121 - Unitats geomorfològiques (SITXELL_MN121)

MN121 - Unitats geomorfològiques

MN112 - Formacions geològiques superficials (SITXELL_MN112)

MN112 - Formacions geològiques superficials

MN111 - Grans unitats litològiques (SITXELL_MN111)

MN111 - Grans unitats litològiques

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.