Suomen metsäkeskus

habitat completiondeclaration_stand_10_91 completiondeclaration_point_11_70
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER, Avoin metsätieto, Open forestdata
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Suomen metsäkeskus (unverified)

Contact information:

Juha Inkilä

Suomen metsäkeskus

Aleksanterinkatu 18A, 15111 LAHTI, Finland

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Avoimesta metsätiedosta tehdyt karttapalvelut

Available map layers (51)

CHM_2008 (CHM_2008)

Canopy height model 2008. Latvusmalli 2008

CHM_2009 (CHM_2009)

Canopy height model 2009. Latvusmalli 2009

CHM_2010 (CHM_2010)

Canopy height model 2010. Latvusmalli 2010

CHM_2011 (CHM_2011)

Canopy height model 2011. Latvusmalli 2011

CHM_2012 (CHM_2012)

Canopy height model 2012. Latvusmalli 2012

CHM_2013 (CHM_2013)

Canopy height model 2013. Latvusmalli 2013

CHM_2014 (CHM_2014)

Canopy height model 2014. Latvusmalli 2014

CHM_2015 (CHM_2015)

Canopy height model 2015. Latvusmalli 2015

CHM_2016 (CHM_2016)

Canopy height model 2016. Latvusmalli 2016

CHM_2017 (CHM_2017)

Canopy height model 2017. Latvusmalli 2017

CHM_2018 (CHM_2018)

Canopy height model 2018. Latvusmalli 2018

CHM_2019 (CHM_2019)

Canopy height model 2019. Latvusmalli 2019

CHM_2020 (CHM_2020)

Canopy height model 2020. Latvusmalli 2020

CHM_2021 (CHM_2021)

Canopy height model 2021. Latvusmalli 2021

CHM_2022 (CHM_2022)

Canopy height model 2022. Latvusmalli 2022

CHM_newest (CHM_newest)

Canopy height model newest. Latvusmalli uusin

CHM_newest_area_index (CHM_newest_area_index)

CHM newest area index. Latvusmalli uusin aluerajaindeksi. Indeksi kertoo miten CHM uusin taso muodostuu vuosittaisista CHM:stä.

application_line_11_60 (application_line_11_60)

Line features from financing applications for peatland management funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran viivamuotoiset kohteet suometsänhoidon rahoitushakemuksista.

application_line_11_70 (application_line_11_70)

Line features from financing applications for building of forest road funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran viivamuotoiset kohteet metsätien tekemisen rahoitushakemuksista.

application_point_11_60 (application_point_11_60)

Point features from financing applications for peatland management funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran pistemuotoiset kohteet suometsänhoidon rahoitushakemuksista.

application_point_11_70 (application_point_11_70)

Point features from financing applications for building of forest road funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran pistemuotoiset kohteet metsätien tekemisen rahoitushakemuksista.

application_stand_06_16 (application_stand_06_16)

Stand features from financing applications for moose damage funded by moose damage act. Hirvivahinkokorvauksen rahoitushakemukset.

application_stand_10_10 (application_stand_10_10)

Stand features from financing applications for reforestation funded by previous Kemera act. Vanhan Kemeran kuviomuotoiset kohteet viljelyhankkeiden rahoitushakemuksista.

application_stand_10_30 (application_stand_10_30)

Stand features from financing applications for improvement of young stand funded by previous Kemera act. Vanhan Kemeran kuviomuotoiset kohteet nuoren metsän hoidon rahoitushakemuksista.

application_stand_10_91 (application_stand_10_91)

Stand features from financing applications for environmental support funded by previous Kemera act. Vanhan Kemeran kuviomuotoiset kohteet ympäristötuen rahoitushakemuksista.

application_stand_11_30 (application_stand_11_30)

Stand features from financing applications for improvement of young stand funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran kuviomuotoiset kohteet nuoren metsän hoidon rahoitushakemuksista.

application_stand_11_50 (application_stand_11_50)

Stand features from financing applications for fertilization for nutrient balance funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran kuviomuotoiset kohteet terveyslannoitusten rahoitushakemuksista.

application_stand_11_90 (application_stand_11_90)

Stand features from financing applications for nature management funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran kuviomuotoiset kohteet luonnonhoidon rahoitushakemuksista.

application_stand_11_91 (application_stand_11_91)

Stand features from financing applications for environmental support funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran kuviomuotoiset kohteet ympäristötuen rahoitushakemuksista.

availability_gridcell (availability_gridcell)

Hila-aineiston saatavuus eli kattavuus. Availability of gridcells

availability_stand (availability_stand)

Availability of forest stand data. Metsävarakuvioiden saatavuus eli kattavuus.

completiondeclaration_line_11_60 (completiondeclaration_line_11_60)

Line features from completion declarations for peatland management funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran viivamuotoiset kohteet suometsänhoidon toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_line_11_70 (completiondeclaration_line_11_70)

Line features from completion declarations for building of forest road funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran viivamuotoiset kohteet metsätien tekemisen toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_point_11_60 (completiondeclaration_point_11_60)

Point features from completion declarations for peatland management funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran pistemuotoiset kohteet suometsänhoidon toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_point_11_70 (completiondeclaration_point_11_70)

Point features from completion declarations for building of forest road funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran pistemuotoiset kohteet metsätien tekemisen toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_stand_06_16 (completiondeclaration_stand_06_16)

Stand features from completion declarations for moose damage funded by moose damage act. Hirvivahinkokorvauksen toteutusilmoitukset.

completiondeclaration_stand_10_10 (completiondeclaration_stand_10_10)

Stand features from completion declarations for reforestation funded by previous Kemera act. Vanhan Kemeran kuviomuotoiset kohteet viljelyhankkeiden toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_stand_10_30 (completiondeclaration_stand_10_30)

Stand features from completion declarations for improvement of young stand funded by previous Kemera act. Vanhan Kemeran kuviomuotoiset kohteet nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_stand_10_91 (completiondeclaration_stand_10_91)

Stand features from completion declarations for environmental support funded by previous Kemera act. Vanhan Kemeran kuviomuotoiset kohteet ympäristötuen toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_stand_11_30 (completiondeclaration_stand_11_30)

Stand features from completion declarations for improvement of young stand funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran kuviomuotoiset kohteet nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_stand_11_50 (completiondeclaration_stand_11_50)

Stand features from completion declarations for fertilization for nutrient balanc funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran kuviomuotoiset kohteet terveyslannoitusten toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_stand_11_90 (completiondeclaration_stand_11_90)

Stand features from completion declarations for nature management funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran kuviomuotoiset kohteet luonnonhoidon toteutusilmoituksista.

completiondeclaration_stand_11_91 (completiondeclaration_stand_11_91)

Stand features from completion declarations for environmental support funded by current Kemera act. Nykyisen Kemeran kuviomuotoiset kohteet ympäristötuen toteutusilmoituksista.

forestmask (forestmask)

Forestmask. Metsämaski

forestusedeclaration (forestusedeclaration)

Forest use declarations. Metsänkäyttöilmoitukset.

gridcell (gridcell)

Gridcells are 16 meters wide squares created in remote sensing of forests. Hilaruudut ovat 16 metriä sivultaan olevia neliöitä, joita syntyy metsien kaukokartoituksen yhteydessä.

habitat (habitat)

Valuable habitats defined by forest act. Metsälain tärkeät elinympäristöt.

inventory_sampleplot (inventory_sampleplot)

Inventory sampleplots which are used in treedata modeling for gridcell data. Inventointikoealat joita on käytetty puustotulkinnassa hila-aineistolla.

sampleplot (sampleplot)

Sampleplots used in remote sensing. Kaukokartoituskoealat.

stand (stand)

Forest stands. Metsävarakuviot.

stand_testiO (stand_testiO)

testi

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.