NCA CR (AOPK ČR)

Natural habitat types of community interest distribution (data dowload)

[Unnamed layer] [Unnamed layer] [Unnamed layer]
Service health Now:
Interface
Web Service, ArcGIS MapServer 10.9
Keywords
INSPIRE, Habitat, Biotope, infoFeatureAccessService
Fees
unknown
Access constraints
© NCA CR (AOPK ČR), 2013
Data provider

NCA CR (AOPK ČR) (unverified)

Contact information:

NCA CR (AOPK ČR)

Ads by Google

Distribution of natural habitat types of community interest is a product of species and habitat surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The natural habitat type grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT, K. (ed.) (2016). Druhy a přírodní stanoviště: Hodnotící zprávy o stavu v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvo životního prostředí. 226 s. ISBN 978-80-88076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0

Available map layers (1)

Habitats Directive - Natural habitat types of community interest (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.