[unknown data provider]

ortoXpres. Explotacio de vols fotogrametrics

Inundacio Val Aran. 2013 ox3dcat50c2017 ox3dcat50c2016
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, CARTOGRAFIA, ortoXpres, ICC, fotograma, ortofoto
Fees
Gratuit / Free
Access constraints
De moment cap, subjecte a un us raonable / None, unless abused
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Objectiu: permetre la visualitzacio dels darrers vols fotogrametrics ICC en cadascuna de les tres escales habituals de vol: + cobertura de tot el territori amb una mida de píxel de 45 cm (revisio anual), + cobertura de les arees metropolitanes amb una mida de píxel de 22 cm (revisio anual) i + cobertura dels nuclis urbans amb una mida de pixel de 7.5 cm (periodicitat menor).

Available map layers (30)

DARP 446 12.5cm. 2019 (ox3ddarp446rgb2019)

Vol amb pixel de 12.5 cm corresponent al full MTN 446 al 2019. Les imatges estan disponibles en RGB.

DARP 446 Infraroig. 2019 (ox3ddarp446nrg2019)

Vol amb pixel de 12.5 cm corresponent al full MTN 446 al 2019. Les imatges estan disponibles en (IrRG).

DARP 446 NDVI. 2019 (ox3ddarp446ndvi2019)

NDVI associat al vol amb pixel de 12.5cm corresponent al full MTN 446 al 2019.

TEST DARP 18cm. 2019 (ox3ddarpgsd18c2019)

Vol de test amb pixel de 18 cm al 2019. Les imatges estan disponibles en RGB.

TEST DARP 20cm. 2019 (ox3ddarpgsd20c2019)

Vol de test amb pixel de 20 cm al 2019. Les imatges estan disponibles en RGB.

TEST DARP 22.5cm. 2019 (ox3ddarpgsd23c2019)

Vol de test amb pixel de 22.5 cm al 2019. Les imatges estan disponibles en RGB.

Catalunya 35cm. 2018 (ox3dcat35c2018)

Vol amb pixel de 28-35 cm corresponent al 2018. Les imatges estan disponibles en RGB.

Catalunya 25cm. 2018 (ox3dcat25c2018)

Vol amb pixel de 22.5 cm corresponent al 2018. Les imatges estan disponibles en RGB.

Catalunya NDVI. 2018 (ox3dndvi2018)

NDVI d'alta resolucio associat al vol amb pixel de 25-35 cm corresponent al 2018.

Catalunya Infraroig. 2018 (ox3dnrg2018)

Vol amb pixel de 25-35 cm corresponent al 2018. Les imatges estan disponibles en 3 bandes (IrRG).

DARP 12.5cm. Primavera 2018 (ox3ddarprgb2018spring)

Vol amb pixel de 12.5cm corresponent als fulls MTN 293294-331332 (parcial) a la primavera del 2018. Les imatges estan disponibles en 3 bandes (RGB).

DARP 12.5cm. Estiu 2018 (ox3ddarprgb2018summer)

Vol amb pixel de 12.5cm corresponent als fulls MTN 293294-331332 (parcial) a l'estiu del 2018. Les imatges estan disponibles en 3 bandes (RGB).

DARP Infraroig. Primavera 2018 (ox3ddarpnrg2018spring)

Vol amb pixel de 12.5cm corresponent als fulls MTN 293294-331332 (parcial) a la primavera del 2018. Les imatges estan disponibles en 3 bandes (IrRG).

DARP Infraroig. Estiu 2018 (ox3ddarpnrg2018summer)

Vol amb pixel de 12.5cm corresponent als fulls MTN 293294-331332 (parcial) a l'estiu del 2018. Les imatges estan disponibles en 3 bandes (IrRG).

DARP NDVI. Primavera 2018 (ox3ddarpndvi2018spring)

NDVI associat al vol amb pixel de 12.5cm corresponent als fulls MTN 293294-331332 (parcial) a la primavera del 2018.

DARP NDVI. Estiu 2018 (ox3ddarpndvi2018summer)

NDVI associat al vol amb pixel de 12.5cm corresponent als fulls MTN 293294-331332 (parcial) a l'estiu del 2018.

Mostra flux millorat Catalunya 25-35cm. 2018 (ox3dcat25-35c2018mostra)

Vol amb pixel de 25-35 cm corresponent al 2018. Les imatges estan disponibles en RGB a partir del flux millorat.

Catalunya 50cm. 2017 (ox3dcat50c2017)

Vol amb pixel de 50 cm corresponent al 2017. Les imatges estan disponibles en RGB.

Catalunya 25cm. 2017 (ox3dcat25c2017)

Vol amb pixel de 25 cm corresponent al 2017. Les imatges estan disponibles en 4 bandes (IrRGB).

Catalunya NDVI. 2017 (ox3dndvi2017)

NDVI d'alta resolucio associat al vol amb pixel de 25-50 cm corresponent al 2017.

Catalunya Infraroig. 2017 (ox3dnrg2017)

Vol amb pixel de 25-50 cm corresponent al 2018. Les imatges estan disponibles en 3 bandes (IrRG).

DARP 12.5cm. Primavera 2017 (ox3ddarp2017spring)

Vol amb pixel de 12.5cm corresponent al full MTN 258 a la primavera del 2017. Les imatges estan disponibles en 4 bandes (IrRGB).

DARP 12.5cm. Estiu 2017 (ox3ddarp2017summer)

Vol amb pixel de 12.5cm corresponent al full MTN 258 a l'estiu del 2017. Les imatges estan disponibles en 4 bandes (IrRGB).

Maresme. 2017 (ox3dmaresme2017)

Vol amb pixel de 25 cm corresponent al 2017. Les imatges estan disponibles en 4 bandes (IrRGB).

DARP 12.5cm. Primavera 2016 (ox3ddarp2016spring)

Vol amb pixel de 12.5cm corresponent als fulls MTN 331 i 332 a la primavera del 2016. Les imatges estan disponibles en 4 bandes (IrRGB).

DARP 12.5cm. Estiu 2016 (ox3ddarp2016summer)

Vol amb pixel de 12.5cm corresponent als fulls MTN 331 i 332 a l'estiu del 2016. Les imatges estan disponibles en 4 bandes (IrRGB).

Maresme. 2016 (ox3dmaresme2016)

Vol amb pixel de 25 cm corresponent al 2016. Les imatges estan disponibles en 4 bandes (IrRGB).

Maresme. 2015 (ox3dmaresme2015)

Vol amb pixel de 25 cm corresponent al 2015. Les imatges estan disponibles en 4 bandes (IrRGB).

Catalunya NDVI. 2011 (ox3dndvi2011)

NDVI d'alta resolucio associat al vol amb pixel de 25-50 cm corresponent al 2011.

Catalunya 1956-57 (ox3dvolamerica1956)

Vol corresponent als anys 1956 i 1957. La precisio geometrica d'aquest vol es molt inferior als vols moderns ates que no es disposa de prou informacio de la configuracio de les cameres utilitzades. No hi ha metadades disponibles d'aquest vol.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.