[unknown data provider]

paijat_hame_maakuntakaava vesialueet muinaisj
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, päijät-häme, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Päijät-Hämeen liiton tuottama maakuntakaava 2006 aineisto on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan tulevaisuuden aluerakenteesta. Kokonaismaakuntakaava-aineisto kattaa Päijät-Hämeen maakunnan ja kaikki alueidenkäyttöluokat. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 11.3.2008 (vahvistuspäätös N:o YM1/5222/2006). Lisätietoja saa aineistosta saa Päijät-Hämeen liitosta.

Available map layers (26)

Päijät-Hämeen maakuntakaava (paijat_hame_maakuntakaava)

Päijät-Hämeen liiton tuottama maakuntakaava 2006 aineisto on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan tulevaisuuden aluerakenteesta. Kokonaismaakuntakaava-aineisto kattaa Päijät-Hämeen maakunnan ja kaikki alueidenkäyttöluokat. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 11.3.2008 (vahvistuspäätös N:o YM1/5222/2006). Lisätietoja saa aineistosta saa Päijät-Hämeen liitosta.

Kaava-aineiston kattavuus (paijat_hame_kattavuus)

Aluevaraukset (aluevaraukset)

Kehittämisen kohdealueet (ZOMG)

ZOMG

Viivat (viikset_01)

Tunnus (kehittamistunnus)

Kehittämisen kohdealueet (keh_kohdealueet)

Osa-alueet (osa_alueet)

osa_alueet

Viivat (viikset_02)

Tunnus (osa_aluetunnus)

Osa-alueet (osaalueet)

Vedenpäälliset aluevaraukset (sv_vesi)

Kaavan vesialueet (vesialueet)

Tiet ja radat (tiet_radat)

Reitit (reitit)

Johdot (johdot)

Asemat (asemat)

Muinaismuistot (muinaisj)

Luonnonsuojelukohteet (luonnonsuojelukohteet)

luonnonsuojelukohteet

Viivat (viikset_03)

Tunnus (slkohteet_tunnus)

Luonnonsuojelukohteet (SLkohteet)

Kohteet (Kohteet)

Kohteet

Viivat (viikset_04)

Tunnus (kohteet_tunnus)

Kohteet (kohteet)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.