[unknown data provider]

MkMuinaismuisto MkKehittaminen_poly MkVirkistys
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, pohjanmaa, aluesuunnittelu, maankäyttö, landskapsplan, österbotten, områdesplanering, markanvändning
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Pohjanmaan liiton tuottama maakuntakaava-aineisto, vahvistettu ympärisöministeriön päätöksellä 21.12.2010. Landskapsplanematerial producerat av Österbottens förbund, fastställdes genom miljöministeriets beslut den 21.12.2010

Available map layers (17)

Pohjanmaan maakuntakaava / Österbottens landskapsplan (pohjanmaa_maakuntakaava)

Pohjanmaan liiton tuottama maakuntakaava-aineisto, vahvistettu ympärisöministeriön päätöksellä 21.12.2010. Landskapsplanematerial producerat av Österbottens förbund, fastställdes genom miljöministeriets beslut den 21.12.2010

Kaava-aineiston kattavuus (pohjanmaa_kattavuus)

Aluevaraukset (MkAluevaraus)

Suojelualueet (MkSuojelu)

Natura-alueet (MkNatura)

Maisema-alueet (MkMaisema)

Virkistysreitit (MkVirkistys)

Pintavesi (MkPintavesi)

Pohjavesi (MkPohjavesi)

Tuulivoima (MkTuulivoima)

Liikenne (MkLiikenne)

Johdot (MkJohto)

Kehittämisperiaatemerkinnät (kehittamisperiaatemerkinnat)

kehittamisperiaatemerkinnat

Kehittämisperiaate, alue (MkKehittaminen_poly)

Kehittämisperiaate, viiva (MkKehittaminen_viivat)

Muinaismuistot (MkMuinaismuisto)

Kohteet (MkKohde)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.