[unknown data provider]

Satakunnan maakuntakaava (YM:n päätös N:o YM1/5222/2010)

MK_aluevaraus Mk_erityisom_viiva MK_aluevaraus
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Satakunnan liitto, maakuntakaava
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Satakunnan maakuntakaava (YM:n päätös N:o YM1/5222/2010)

Available map layers (23)

Satakunnan maakuntakaava (YM:n päätös N:o YM1/5222/2010) (satakunta_maakuntakaava)

Satakunnan maakuntakaava (YM:n päätös N:o YM1/5222/2010)

Aineiston kattavuus (kattavuus)

Aluevaraus (Aluevaraukset)

Aluevaraukset

Aluevarausalueet (MK_aluevaraus)

Virkistysalueet (MK_virkistys)

Geologiset muodostumat ja pohjavesikohteet (MK_erityisom_piste)

Erityisaluevarauskohteet (MK_aluev_piste)

Aluevarauskohteet (MK_kohdem)

Aluerajaukset (aluerajaukset)

aluerajaukset

Erityisaluerajaukset (Mk_erityisom_viiva)

Erityisalueet (MK_erityisom_alue)

Natura 2000-alueet (MK_Natura05_alue)

Natura 2000-rajaukset (MK_Natura05_viiva)

Arvokkaat kulttuuriympäristöt (MK_kulttuuri)

Kehittämisperiaate (MK_kehitt_uusi)

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta (MKyhdyskuntarakenteen_laajenemissuunta)

Liikenne ja infra (Liikenne)

Liikenne

Rautatiet (MK_raide)

Tiet (MK_tie)

Väylät ja reitit (MK_reitti)

Johtolinjat (MK_johtov)

Liikennekohteet (MK_liikennekohde)

Johtokohteet (MK_johtokohde)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.