Meteorologisk institutt

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
kildehenvisning påkrevd
Data provider

Meteorologisk institutt (unverified)

Contact information:

Kristin Lyng

Meteorologisk institutt

postal:
Henrik Mohns plass 1, 0313 Oslo, Norway

Email: 

Ads by Google

Værkart fra PROFF datasett, viser fem ulike felt fra atmosfæremodeller. Disse vil gi et bilde av været 0-66 timer frem i tid og viser trykkfelt i bakkenivå, temperatur, vind i 10 meters høyde, nedbør i mm samt ising på fartøy. Tidsperiode: 0-66 timer frem i tid Oppløsning i tid: hver time (ett kart hver time) Oppløsning i rom: 4 km (12 km i havområdene) Område: Norge oh kystnære farvann Oppdateringsfrekvens: hver 6. time

Available map layers (32)

Barentswatch (diana)

Værkart fra PROFF datasett, viser fem ulike felt fra atmosfæremodeller. Disse vil gi et bilde av været 0-66 timer frem i tid og viser trykkfelt i bakkenivå, temperatur, vind i 10 meters høyde, nedbør i mm samt ising på fartøy. Tidsperiode: 0-66 timer frem i tid Oppløsning i tid: hver time (ett kart hver time) Oppløsning i rom: 4 km (12 km i havområdene) Område: Norge oh kystnære farvann Oppdateringsfrekvens: hver 6. time

Kart (kart)

Nedbør (0-66 timer) (proff.precip_1h)

Nedbørsmengde i løpet av et 1-times intervall

Lufttrykk (0-66 timer) (proff.mslp)

Lufttemperatur i 2 meters høyde

Temperatur (0-66 timer) (proff.t2m)

Lufttemperatur i 2 meters høyde

Vind (0-66 timer) (proff.wind10m)

Vindstyrke i 10 meters høyde

Nedbør (0-240 timer) (ec.precip_6h)

Nedbørsmengde i løpet av et 6-timers intervall

Lufttrykk (0-240 timer) (ec.mslp)

Lufttrykk på bakkenivå

Temperatur (0-240 timer) (ec.t2m)

Lufttemperatur i 2 meters høyde

Vind (0-240 timer) (ec.wind10m)

Vindstyrke i 10 meters høyde

Signifikant sjø (0-66 timer) (wam10.waveheight)

Dønning (0-66 timer) (wam10.swell)

Iskonsentrasjon (20km prognose) (arctic20.iceconc)

Strømretning og -fart (20km prognose) (arctic20.current)

Saltinnhold og sjøtemperatur (20km prognose) (arctic20.sal_temp)

Ising på fartøy (0-66 timer) (proff.vessel_icing)

Ising på fartøy

Ising på fartøy (0-240 timer) (ec.vessel_icing)

Ising på fartøy

Istype (automatisk analyse) (osisaf.icetype)

Iskant (automatisk analyse) (osisaf.iceedge)

Iskonsentrasjon (automatisk analyse) (osisaf.iceconcentration)

Observert sjøtemperatur (myocean.sst)

Iskart (manuell analyse) (ice.ice_chart)

Iskart (nær sanntid) (ice.ice_analysis)

Vind- og temperaturmålinger (synop)

Nedbørsradar (radar.precip_1h)

Dønning (0-240 timer) (ecmwf.swell)

Signifikant sjø (0-240 timer) (ecmwf.wave)

Satelitt Nordeuropa (sat.neuropa)

Satelitt Nordpolen (sat.npolen)

Satelitt Nordatlanteren (sat.natlant)

Satelitt Nordishavet (sat.ishavet)

Strike Probability (strike_probability)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.