Urząd Gminy w Luzinie

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
wms, view service, mpzp, studium, plany, zagospodarowanie przestrzenne, planowanie, plan miejscowy, zasięgi, Zagospodarowanie przestrzenne
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
pol , eng
Data provider

Urząd Gminy w Luzinie (unverified)

Contact information:

Urząd Gminy w Luzinie

postal:
ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, Poland

Email: 

Phone: +48 (058)678 20 68, w. 31 do kancelarii wójta

Service metadata

Ads by Google

Zagospodarowanie przestrzenne - Plany miejscowe

Available map layers (110)

app.RysunkiAktuPlanowania.MPZP (app.RysunkiAktuPlanowania.MPZP)

MPZP 001 (plany001)

MPZP 002 (plany002)

MPZP 003 (plany003)

MPZP 004 (plany004)

MPZP 005 (plany005)

MPZP 006 (plany006)

MPZP 007 (plany007)

MPZP 008 (plany008)

MPZP 009 (plany009)

MPZP 010 (plany010)

MPZP 011 (plany011)

MPZP 012 (plany012)

MPZP 013 (plany013)

MPZP 014 (plany014)

MPZP 015 (plany015)

MPZP 016 (plany016)

MPZP 017 (plany017)

MPZP 018 (plany018)

MPZP 019 (plany019)

MPZP 020 (plany020)

MPZP 021 (plany021)

MPZP 022 (plany022)

MPZP 023 (plany023)

MPZP 024 (plany024)

MPZP 025 (plany025)

MPZP 026 (plany026)

MPZP 027 (plany027)

MPZP 029 (plany029)

MPZP 030 (plany030)

MPZP 031 (plany031)

MPZP 032 (plany032)

MPZP 033 (plany033)

MPZP 034 (plany034)

MPZP 035 (plany035)

MPZP 036 (plany036)

MPZP 037 (plany037)

MPZP 038 (plany038)

MPZP 039 (plany039)

MPZP 040 (plany040)

MPZP 042 (plany042)

MPZP 043 (plany043)

MPZP 044 (plany044)

MPZP 045 (plany045)

MPZP 046 (plany046)

MPZP 047 (plany047)

MPZP 048 (plany048)

MPZP 049 (plany049)

MPZP 050 (plany050)

MPZP 051 (plany051)

MPZP 052 (plany052)

MPZP 053 (plany053)

MPZP 054 (plany054)

MPZP 055 (plany055)

MPZP 056 (plany056)

MPZP 057 (plany057)

MPZP 058 (plany058)

MPZP 059 (plany059)

MPZP 060 (plany060)

MPZP 061 (plany061)

MPZP 062 (plany062)

MPZP 063 (plany063)

MPZP 064 (plany064)

MPZP 065 (plany065)

MPZP 066 (plany066)

MPZP 067 (plany067)

MPZP 068 (plany068)

MPZP 069 (plany069)

MPZP 070 (plany070)

MPZP 071 (plany071)

MPZP 072 (plany072)

MPZP 073 (plany073)

MPZP 074 (plany074)

MPZP 075 (plany075)

MPZP 076 (plany076)

MPZP 077 (plany077)

MPZP 078 (plany078)

MPZP 079 (plany079)

MPZP 080 (plany080)

MPZP 081 (plany081)

MPZP 082 (plany082)

MPZP 083 (plany083)

MPZP 084 (plany084)

MPZP 085 (plany085)

MPZP 086 (plany086)

MPZP 087 (plany087)

MPZP 088 (plany088)

MPZP 089 (plany089)

MPZP 090 (plany090)

MPZP 091 (plany091)

MPZP 092 (plany092)

MPZP 093 (plany093)

MPZP 094 (plany094)

MPZP 095 (plany095)

MPZP 096 (plany096)

MPZP 097 (plany097)

MPZP 098 (plany098)

MPZP 099 (plany099)

MPZP 100 (plany100)

MPZP 101 (plany101)

MPZP 102 (plany102)

MPZP 103 (plany103)

MPZP 104 (plany104)

Zasięgi obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (app.AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP)

Zasięgi (zasiegi)

Zasięgi (szrafura) (zasiegi-szraf)

Zasięgi opracowań (zasiegi_opracowania)

Zasięgi wyłożeń (zasiegi_wylozenia)

Zasięgi inne (zasiegi_inne)

Zasięgi projektów (zasiegi_projekty)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.