Norwegian Mapping Authority

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norwegian Mapping Authority (unverified)

Contact information:

Norwegian Mapping Authority

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Kartverket kartlegger universell utforming og tilgjengelighet i byer, tettsteder og friluftsområder og offentliggjør alle registrerte data. Kartleggingen viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet for personer med nedsatt bevegelighet og nedsatt syn.

Available map layers (16)

app:FriluftStSikrFriluftomr (app:FriluftStSikrFriluftomr)

app:FriluftSkiløype (app:FriluftSkiløype)

app:FriluftSittegruppe (app:FriluftSittegruppe)

app:FriluftParkeringsområdeGr (app:FriluftParkeringsområdeGr)

app:FriluftParkeringsområde (app:FriluftParkeringsområde)

app:FriluftGapahuk (app:FriluftGapahuk)

app:FriluftGrillBålplass (app:FriluftGrillBålplass)

app:FriluftFiskeplassBrygge (app:FriluftFiskeplassBrygge)

app:FriluftBaderampe (app:FriluftBaderampe)

app:FriluftToalett (app:FriluftToalett)

app:FriluftFriluftsområde (app:FriluftFriluftsområde)

app:FriluftTurvei (app:FriluftTurvei)

app:FriluftHCparkering (app:FriluftHCparkering)

app:FriluftFriluftomrGr (app:FriluftFriluftomrGr)

app:FriluftStSikrFriluftomrGr (app:FriluftStSikrFriluftomrGr)

app:FriluftHytterTilrettelagt (app:FriluftHytterTilrettelagt)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.