Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφ…

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

eygep:aktoktae eygep:aktoktae eygep:aktoktae
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS
Fees
δεν ισχύουν όροι
Access constraints
δεν υπάρχουν περιορισμοί
Supported languages
gre
Data provider

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (unverified)

Contact information:

Έλενα Γρηγορίου

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

postal:
Τιμολέοντος Βάσσου, 11-13, 16232 Αθήνα, Ελλάδα

Email: 

Phone: +30 211 10 44 712

Service metadata

Ads by Google

Η υπηρεσία επισκόπησης χαρτών ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ επιτρέπει την εποπτεία των διανυσματικών γεωγραφικών δεδομένων της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ελλάδας (ΕΥΓΕΠ) μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και desktop εφαρμογών. Στηρίζεται στα ανοικτά πρότυπα διάθεσης του OGC και είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE.

Available map layers (27)

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ (eygep:aktoktae)

Γραμμικό σύνολο γεωχωρικών δεδομένων με την ακτογραμμή κατά μήκος των παράκτιων περιοχών της χώρας.

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ (eygep:ancthe)

Σημειακό σύνολο δεδομένων με τις θέσεις των αρχαίων θεάτρων και ωδείων της χώρας, όπως καταγράφονται από το Σωματείο "Διάζωμα", το οποίο λειτουργεί για την ανάδειξη και την προστασία τους.

CORINE LAND COVER GREECE 2000 (eygep:clcg00)

Πολύγωνα κάλυψης γης του προγράμματος CORINE Land Cover (2000).

CORINE LAND COVER GREECE 1990 (eygep:clcg90)

Πολύγωνα κάλυψης γης του προγράμματος CORINE Land Cover (1990).

CORINE LAND COVER GREECE 1990-2000 CHANGES (eygep:clcgch9000)

Μεταβολές στην κάλυψη γης μεταξύ των προγραμμάτων CORINE Land Cover για τα έτη 1990 και 2000.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (eygep:elasat)

Σημειακό αρχείο με τις θέσεις των Αστυνομικών Τμημάτων. Περιλαμβάνονται και οι ταχυδρομικές διευθύνσεις.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ (eygep:ethdrm)

Όρια περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικοί δρυμοί.

ΠΥΡΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ (eygep:ethdrmprn)

Όρια περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρήνες εθνικών δρυμών.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (eygep:geotherm)

Πολυγωνικό διανυσματικό σύνολο δεδομένων το οποίο απεικονίζει τα Χαρακτηρισμένα Βεβαιωμένα και Πιθανά Γεωθερμικά Πεδία -τα οποία υπάγονται στην κατηγορία των Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων- όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού (Ν. 3175/03 όπως ισχύει)

greece (eygep:greece)

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΡΤΩΝ ΓΥΣ 1:5000 (eygep:gysmsd5k)

Πολυγωνικό αρχείο με τη διανομή κλίμακας 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Η γεωμετρία του συνόλου είναι ενδεικτική και δεν συνίσταται να χρησιμοποιείται για γεωαναφορά.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (eygep:kalapokd)

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Καλλικράτη σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η διοικητική διαίρεση της χώρας περιλαμβάνει 8 επίπεδα: 1) Μεγάλες Γεωγραφικές Ενότητες, (2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, (3) Περιφέρειες, (4) Περιφερειακές Ενότητες, (5) Δήμοι, (6) Δημοτικές Ενότητες, (7) Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες και (8) Οικισμοί. (Πολυγωνική γεωμετρία)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (eygep:kalbnd)

Διοικητικά όρια της χώρας σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η διοικητική διαίρεση της χώρας περιλαμβάνει 8 επίπεδα: 1) Μεγάλες Γεωγραφικές Ενότητες, (2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, (3) Περιφέρειες, (4) Περιφερειακές Ενότητες, (5) Δήμοι, (6) Δημοτικές Ενότητες, (7) Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες και (8) Οικισμοί. (Γραμμική γεωμετρία)

ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (eygep:kaldim)

Δήμοι Καλλικράτη σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η διοικητική διαίρεση της χώρας περιλαμβάνει 8 επίπεδα: 1) Μεγάλες Γεωγραφικές Ενότητες, (2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, (3) Περιφέρειες, (4) Περιφερειακές Ενότητες, (5) Δήμοι, (6) Δημοτικές Ενότητες, (7) Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες και (8) Οικισμοί. (Πολυγωνική γεωμετρία)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (eygep:kaldimen)

Δημοτικές Ενότητες Καλλικράτη σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η διοικητική διαίρεση της χώρας περιλαμβάνει 8 επίπεδα: 1) Μεγάλες Γεωγραφικές Ενότητες, (2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, (3) Περιφέρειες, (4) Περιφερειακές Ενότητες, (5) Δήμοι, (6) Δημοτικές Ενότητες, (7) Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες και (8) Οικισμοί. (Πολυγωνική γεωμετρία)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (eygep:kalgeoen)

Μεγάλες Γεωγραφικές Ενότητες Καλλικράτη σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η διοικητική διαίρεση της χώρας περιλαμβάνει 8 επίπεδα: 1) Μεγάλες Γεωγραφικές Ενότητες, (2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, (3) Περιφέρειες, (4) Περιφερειακές Ενότητες, (5) Δήμοι, (6) Δημοτικές Ενότητες, (7) Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες και (8) Οικισμοί. (Πολυγωνική γεωμετρία)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (eygep:kalper)

Περιφέρειες Καλλικράτη σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η διοικητική διαίρεση της χώρας περιλαμβάνει 8 επίπεδα: 1) Μεγάλες Γεωγραφικές Ενότητες, (2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, (3) Περιφέρειες, (4) Περιφερειακές Ενότητες, (5) Δήμοι, (6) Δημοτικές Ενότητες, (7) Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες και (8) Οικισμοί. (Πολυγωνική γεωμετρία)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (eygep:kalperen)

Περιφερειακές Ενότητες Καλλικράτη σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η διοικητική διαίρεση της χώρας περιλαμβάνει 8 επίπεδα: 1) Μεγάλες Γεωγραφικές Ενότητες, (2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, (3) Περιφέρειες, (4) Περιφερειακές Ενότητες, (5) Δήμοι, (6) Δημοτικές Ενότητες, (7) Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες και (8) Οικισμοί. (Πολυγωνική γεωμετρία)

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (eygep:metroln)

Γραμμικό σύνολο δεδομένων με τους άξονες του υφιστάμενου δικτύου των γραμμών μετρό της Αθήνας.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (eygep:metrost)

Σημειακό διανυσματικό σύνολο δεδομένων με τους σταθμούς του υφιστάμενου δικτύου μετρό της Αθήνας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA (eygep:natgr_v29)

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων με τις περιοχές της Ελλάδας που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000. Τα πολύγωνα αφορούν την επικαιροποιημένη βάση του Μαϊου 2011.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΟΑΣΑ (eygep:oasast)

Σημειακό σύνολο δεδομένων με τους σταθμούς και τις στάσεις των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ (eygep:oikismoi)

Σημειακό αρχείο με τις θέσεις των οικισμών της χώρας.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΟΚΧΕ (eygep:okxeairph)

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιλαμβάνει τα περιγράμματα των περιοχών που καλύπτει μέρος των αεροφωτογραφιών του ΟΚΧΕ, ανά ημέρα πτήσης. Αφορά τις 90.000 από το σύνολο των περίπου 400.000 αεροφωτογραφιών του ΟΚΧΕ, οι οποίες έχουν ψηφιοποιηθεί (400dpi) και γεωαναφερθεί στο ΕΓΣΑ87.

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΜΕΟ (eygep:rdndmeo)

Γεωγραφική Βάση Δεδομένων του Εθνικού (Πρωτεύον-Δευτερεύον-Τριτεύον) και Επαρχιακού (Πρωτεύον-Δευτερεύον) Οδικού Δικτύου της χώρας.Η κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου έγινε με βάση τις αντίστοιχες αποφάσεις χαρακτηρισμού και η Βάση διαθέτει τεκμιρίωση και metadata .Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2010.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΡΤΩΝ VLSO (eygep:vlsomsd)

Πολυγωνικό αρχείο με τη διανομή των ορθοφωτοχαρτών του έργου VLSO.

ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ (eygep:wetlands)

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων απεικονίζει μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους έκτασης μικρότερης των 80 στρεμμάτων, όπως εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την εξουσιοδότηση του νόμου για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (ν.3937/2011) και μετά από επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων με τον τίτλο: «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» υπεγράφη από τον Υπουργό την 1η Φεβρουαρίου και προωθηθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας για επεξεργασία. Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 229, ΑΑΠ, 19.6.2012.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.