PDOK

autochtonen_2011 autochtonen_2011 autochtonen_2011
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
vierkant, grid, statistiek, bevolking, inwoners, leeftijd, etniciteit, woningen, WOZ, infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/
Supported languages
dut
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

De service CBSvierkanten100m bevat statistische gegevens per 100 meter bij 100 meter vierkant. Nieuwe publicatie februari 2015. Het bestand bestrijkt alle vierkanten op Nederlands gebied waarvan voor minimaal een van de onderwerpen gegevens gepubliceerd zijn naar 100 meter bij 100 meter vierkant. Aan ieder vierkant wordt een codering van de locatie toegekend, opgebouwd uit een Oost en een Noord coordinaat van het linksonderpunt van het vierkant. Daarnaast wordt in een kolomnaam voor de gehele dataset de grootte van het vierkant vermeld en de projectie van het onderliggend gebied waarop de vierkanten als rechthoekig net betrekking hebben. De onderliggende projectie is die volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting. Het snijpunt van de oost- en noord coordinaat, het 0,0 punt, is de linksonder hoek van een vierkant. De huidige versie bevat als langere tijdreeksen het aantal inwoners vanaf 1 januari 2000 tot en met 1 januari 2014 en het aantal woningen vanaf 1 januari 2000 tot en met 1 januari 2012. Verder bevat het de leeftijdsverdeling, het aantal mannen en vrouwen en het percentage bevolking naar herkomstgroepering van 1 januari 2011 tot en met 1 januari 2014 en de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per 1 januari 2011 en 2012. Lees voor meer informatie: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E29D852E-0AD5-40AD-AF57-C42F811487B6/0/Statistischegegevenspervierkantupdateoktober2014.pdf

Available map layers (71)

autochtonen_2011 (autochtonen_2011)

Het aandeel personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het eigen geboorteland.

autochtonen_2012 (autochtonen_2012)

Het aandeel personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het eigen geboorteland.

autochtonen_2013 (autochtonen_2013)

Het aandeel personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het eigen geboorteland.

autochtonen_2014 (autochtonen_2014)

Het aandeel personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het eigen geboorteland.

gem_woz_waarde_woningen_2011 (gem_woz_waarde_woningen_2011)

De gemiddelde waarde van alle woningen 2011 met een bekende WOZ-waarde. De peildatum van WOZ-waarde van 1 januari 2011 is 1 januari 2011.

gem_woz_waarde_woningen_2012 (gem_woz_waarde_woningen_2012)

De gemiddelde waarde van alle woningen 2011 met een bekende WOZ-waarde. De peildatum van WOZ-waarde van 1 januari 2011 is 1 januari 2012.

inwoners_2000 (inwoners_2000)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2001 (inwoners_2001)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2002 (inwoners_2002)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2003 (inwoners_2003)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2004 (inwoners_2004)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2005 (inwoners_2005)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2006 (inwoners_2006)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2007 (inwoners_2007)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2008 (inwoners_2008)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2009 (inwoners_2009)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2010 (inwoners_2010)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2011 (inwoners_2011)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2011_0_tot_15_jaar (inwoners_2011_0_tot_15_jaar)

Het aantal inwoners tot 15 jaar op 1 januari 2011.

inwoners_2011_15_tot_25_jaar (inwoners_2011_15_tot_25_jaar)

Het aantal inwoners van 15 tot 25 jaar op 1 januari 2011.

inwoners_2011_25_tot_45_jaar (inwoners_2011_25_tot_45_jaar)

Het aantal inwoners van 25 tot 45 jaar op 1 januari 2011.

inwoners_2011_45_tot_65_jaar (inwoners_2011_45_tot_65_jaar)

Het aantal inwoners van 45 tot 65 jaar op 1 januari 2011.

inwoners_2011_65_plus_jaar (inwoners_2011_65_plus_jaar)

Het aantal inwoners van 65 en ouder op 1 januari 2011.

inwoners_2012 (inwoners_2012)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2012_0_tot_15_jaar (inwoners_2012_0_tot_15_jaar)

Het aantal inwoners tot 15 jaar op 1 januari 2012.

inwoners_2012_15_tot_25_jaar (inwoners_2012_15_tot_25_jaar)

Het aantal inwoners van 15 tot 25 jaar op 1 januari 2012.

inwoners_2012_25_tot_45_jaar (inwoners_2012_25_tot_45_jaar)

Het aantal inwoners van 25 tot 45 jaar op 1 januari 2012.

inwoners_2012_45_tot_65_jaar (inwoners_2012_45_tot_65_jaar)

Het aantal inwoners van 45 tot 65 jaar op 1 januari 2012.

inwoners_2012_65_plus_jaar (inwoners_2012_65_plus_jaar)

Het aantal inwoners van 65 en ouder op 1 januari 2012.

inwoners_2013 (inwoners_2013)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2013_0_tot_15_jaar (inwoners_2013_0_tot_15_jaar)

Het aantal inwoners tot 15 jaar op 1 januari 2013.

inwoners_2013_15_tot_25_jaar (inwoners_2013_15_tot_25_jaar)

Het aantal inwoners van 15 tot 25 jaar op 1 januari 2013.

inwoners_2013_25_tot_45_jaar (inwoners_2013_25_tot_45_jaar)

Het aantal inwoners van 25 tot 45 jaar op 1 januari 2013.

inwoners_2013_45_tot_65_jaar (inwoners_2013_45_tot_65_jaar)

Het aantal inwoners van 45 tot 65 jaar op 1 januari 2013.

inwoners_2013_65_plus_jaar (inwoners_2013_65_plus_jaar)

Het aantal inwoners van 65 en ouder op 1 januari 2013.

inwoners_2014 (inwoners_2014)

Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

inwoners_2014_0_tot_15_jaar (inwoners_2014_0_tot_15_jaar)

Het aantal inwoners tot 15 jaar op 1 januari 2014.

inwoners_2014_15_tot_25_jaar (inwoners_2014_15_tot_25_jaar)

Het aantal inwoners van 15 tot 25 jaar op 1 januari 2014.

inwoners_2014_25_tot_45_jaar (inwoners_2014_25_tot_45_jaar)

Het aantal inwoners van 25 tot 45 jaar op 1 januari 2014.

inwoners_2014_45_tot_65_jaar (inwoners_2014_45_tot_65_jaar)

Het aantal inwoners van 45 tot 65 jaar op 1 januari 2014.

inwoners_2014_65_plus_jaar (inwoners_2014_65_plus_jaar)

Het aantal inwoners van 65 en ouder op 1 januari 2014.

mannen_2011 (mannen_2011)

Het aantal mannen op 1 januari 2011.

mannen_2012 (mannen_2012)

Het aantal mannen op 1 januari 2012.

mannen_2013 (mannen_2013)

Het aantal mannen op 1 januari 2013.

mannen_2014 (mannen_2014)

Het aantal mannen op 1 januari 2014.

niet_westerse_allochtonen_2011 (niet_westerse_allochtonen_2011)

Het aandeel personen in de kern van wie ten minste een ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Afrika, Latijns-Amerika, Azie (exclusief Indonesie en Japan) of Turkije op 1 januari 2011.

niet_westerse_allochtonen_2012 (niet_westerse_allochtonen_2012)

Het aandeel personen in de kern van wie ten minste een ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Afrika, Latijns-Amerika, Azie (exclusief Indonesie en Japan) of Turkije op 1 januari 2012.

niet_westerse_allochtonen_2013 (niet_westerse_allochtonen_2013)

Het aandeel personen in de kern van wie ten minste een ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Afrika, Latijns-Amerika, Azie (exclusief Indonesie en Japan) of Turkije op 1 januari 2013.

niet_westerse_allochtonen_2014 (niet_westerse_allochtonen_2014)

Het aandeel personen in de kern van wie ten minste een ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Afrika, Latijns-Amerika, Azie (exclusief Indonesie en Japan) of Turkije op 1 januari 2014.

toename_inwoners_2000_2010 (toename_inwoners_2000_2010)

Toename in het aantal inwoners in de periode van 1 januari 2000 tot en met 1 januari 2010. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

vrouwen_2011 (vrouwen_2011)

Het aantal vrouwen op 1 januari 2011.

vrouwen_2012 (vrouwen_2012)

Het aantal vrouwen op 1 januari 2012.

vrouwen_2013 (vrouwen_2013)

Het aantal vrouwen op 1 januari 2013.

vrouwen_2014 (vrouwen_2014)

Het aantal vrouwen op 1 januari 2014.

westerse_allochtonen_2011 (westerse_allochtonen_2011)

Het aandeel personen van wie ten minste een ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanie, Indonesie of Japan op 1 januari 2011.

westerse_allochtonen_2012 (westerse_allochtonen_2012)

Het aandeel personen van wie ten minste een ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanie, Indonesie of Japan op 1 januari 2013.

westerse_allochtonen_2013 (westerse_allochtonen_2013)

Het aandeel personen van wie ten minste een ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanie, Indonesie of Japan op 1 januari 2014.

westerse_allochtonen_2014 (westerse_allochtonen_2014)

Het aandeel personen van wie ten minste een ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanie, Indonesie of Japan op 1 januari 2012.

woningen_2000 (woningen_2000)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2001 (woningen_2001)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2002 (woningen_2002)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2003 (woningen_2003)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2004 (woningen_2004)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2005 (woningen_2005)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2006 (woningen_2006)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2007 (woningen_2007)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2008 (woningen_2008)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2009 (woningen_2009)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2010 (woningen_2010)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2011 (woningen_2011)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

woningen_2012 (woningen_2012)

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan het Woningregister van het CBS.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.