ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydrom…

riziko riziko riziko
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Czech republic, erosion, eroze, LPIS
Fees
none
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (unverified)

Contact information:

Josef Krása

ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

postal:
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech republic

Email: 

Phone: (+420)224354740

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapy erozního ohrožení a skutečného odnosu půdy v ĆR. Dle Dostál T, Vrána K, Krása J, Jakubíková A, Schwarzová P, David V, Nováková H, Bečvář M, Veselá J, Kavka P: Metody a způsoby predikce povrchového odtoku, eroze a transportu sedimentu v krajině, výzkumná zpráva projektu COST1P04OC634.001, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Praha, 2007.

Available map layers (3)

Erozní mapa ČR (eroze)

Mapy erozního ohrožení a skutečného odnosu půdy v ĆR. Dle Dostál T, Vrána K, Krása J, Jakubíková A, Schwarzová P, David V, Nováková H, Bečvář M, Veselá J, Kavka P: Metody a způsoby predikce povrchového odtoku, eroze a transportu sedimentu v krajině, výzkumná zpráva projektu COST1P04OC634.001, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Praha, 2007.

Erozní ohrožení (riziko)

Rizikové partie pozemků – ohrožení plošnou a rýhovou erozí. Mapa je prezentována jako rastrová vrstva v rozlišení 25m obsahující 12 kategorií ohroženosti (1-12). Nulové hodnoty popisují neřešené území (mimo pozemky LPIS).

Ztráta půdy (ztrata)

Skutečný dlouhodobý průměrný smyv na pozemcích. Mapa je prezentována jako rastrová vrstva v rozlišení 25m obsahující hodnoty skutečné dlouhodobé průměrné ztráty půdy na pozemcích. Každý pozemek je tvořen množinou pixelů s hodnotami rovnými průměrnému smyvu na daném pozemku (t/ha/rok). Mapa byla odvozena s využitím všech vstupních vrstev včetně prostorového určení ochranného vlivu vegetace (kultur).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.