Norges geologiske undersøkelse

Losmasse_flate_N1000_web Losmasse_flate_N1000_web Losmasse_flate_N1000_web
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Løsmasser, Kvartærgeologi, Geologi, Superficial deposits, Surficial deposits
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

Postal address:
-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Løsmassepolygoner har vært samlet, generalisert og harmonisert fra alle tilgjengelige kvartære kart utgitt av Norges geologiske undersøkelse i Norge. Løsmassene er klassifisert i henhold til dannelsesmåte og tykkelse. I ikke-kartlagte områder har forekomstene blitt tolket fra flyfoto i kombinasjon med feltkontroller. På grunn av variasjon i kvalitet og målestokk fra ulike kartleggingsepoker, er kvaliteten i det resulterende datasettet variabel

Available map layers (22)

LosmasserWMS (LosmasserWMS)

Løsmassepolygoner har vært samlet, generalisert og harmonisert fra alle tilgjengelige kvartære kart utgitt av Norges geologiske undersøkelse i Norge. Løsmassene er klassifisert i henhold til dannelsesmåte og tykkelse. I ikke-kartlagte områder har forekomstene blitt tolket fra flyfoto i kombinasjon med feltkontroller. På grunn av variasjon i kvalitet og målestokk fra ulike kartleggingsepoker, er kvaliteten i det resulterende datasettet variabel

Losmasse_Norge (Losmasse_Norge)

Losmasse_Norge

Losmasse oversiktskart (Losmasse_flate_N1000_web)

Losmasse oversiktskart

Losmasse flate N1000 (Losmasse_flate_N1000)

Losmasse flate N1000

Løsmasse flate SOSI-koder (Losmasse_flate_label)

Losmasse flate

Løsmasse flate (Losmasse_flate)

Losmasse flate

Løsmasse grense (Losmasse_grense)

Losmasse grense

Losmasse formlinje N1000 (Losmasse_formlinje_N1000)

Losmasse formlinje N1000

Saltvannsavsetning_Norge (Saltvannsavsetning_Norge)

Saltvannsavsetning_Norge

Saltvannsavsetning N1000 web (Saltvannsavsetning_N1000_web)

Saltvannsavsetning N1000 web

Saltvannsavsetning N1000 (Saltvannsavsetning_N1000)

Saltvannsavsetning N1000

Saltvannsavsetning (Saltvannsavsetning)

Saltvannsavsetning

Mektighet_Norge (Mektighet_Norge)

Mektighet_Norge

Mektighet N1000 web (Mektighet_N1000_web)

Mektighet_N1000_web

Mektighet N1000 (Mektighet_N1000)

MektighetN1000

Mektighet (Mektighet)

Mektighet

Infiltrasjonsevne (Infiltrasjonsevne)

Infiltrasjonsevne

Grunnvannspotensiale (Grunnvannspotensiale)

Grunnvannspotensiale

Skredmateriale_Norge (Skredmateriale_Norge)

Skredmateriale_Norge

Skredmateriale N1000 web (Skredmateriale_N1000_web)

Løsmasser N1000 Skredmateriale

Skredmateriale N1000 (Skredmateriale_N1000)

Løsmasser N1000 Skredmateriale

Skredmateriale (Skredmateriale)

Skredmateriale

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.