[unknown data provider]

Maa-ameti aluskaardid

of10000 of10000 of10000
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
NONE
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (115)

Maa-ameti aluskaardid (MA-ALUSKAART)

ORTOFOTO (of10000)

Must-valge põhikaart (pohi_mvr2)

Rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Must-valge põhikaart (varasem) (pohi_mvr)

Reljeefvarjutusega põhikaart (pohi_vv)

Reljeefvarjutusega rasteriseeritud värviline Eesti Põhikaart 1:10 000

Põhikaart (pohi_vr2)

Värviline rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Põhikaart (varasem) (pohi_vr)

Must-valge põhikaart trükisele (pohi_mvr2_PRN)

Värviline põhikaart trükisele (pohi_vr2_PRN)

Põhikaardi nähtavusala tekst (nopk)

Corine (CORINE)

CORINE

tööstusala (COR_TOOSTUS_po_8403_3)

maardla/ehitusplats (COR_MAARDLA_EH_8402_3)

lennuväli (COR_LENNUVALI__8401_3)

sadam (COR_SADAM_poly_8400_3)

tehisala (hoonestus) (COR_TEHISALA_p_8399_3)

haritav/looduslik rohumaa (COR_HARITAV_LO_8398_3)

kompleksviljelus (COR_KOMPLEKSVI_8397_3)

põllumaa (COR_POLLUMAA_p_8396_3)

luide/liivik (COR_LUDE_LIIVI_8395_3)

rohumaa/põõsastik (COR_ROHUMAA_PO_8394_3)

mets/park/haljasala (COR_METS_HALJA_8393_3)

märgala (COR_MARGALA_po_8390_3)

rannajärv (COR_RANNAJARV__8392_3)

veekogu/jõgi (COR_VEEKOGU_JO_8391_3)

Baaskaart (BAASKAART)

BAASKAART

meri (BK_MERI_polygo_8478_3)

veehoidla (BK_VEEHOIDLA_p_8494_3)

väike järv (BK_VAIKEJARV_p_8493_3)

suur järv (BK_SUURJARV_po_8489_3)

suur jõgi (BK_SUURJOGI_po)

tuhamägi (BK_TUHAMAGI_po_8490_3)

soo (BK_SOO_polygon_8488_3)

settebassein (BK_SETTEBASSEI_8487_3)

prügimägi (BK_PRUGIMAGI_p_8484_3)

põld (BK_POLD_polygo_8483_3)

turbaväli (BK_TURBAVALI_p_8492_3)

mets (BK_METS_polygo_8479_3)

märgala (BK_MARGALA_pol_8477_3)

lennuväli (BK_LENNUVALI_p_8473_3)

kivimurd (BK_KIVIMURD_po_8469_3)

kaevandus (BK_KAEVANDUS_p_8468_3)

hoonestatud (BK_HOONESTATUD_8497_3)

veepiir (BK_VEEPIIR_lin_8495_2)

kraav (BK_KRAAV_line_8472_2)

peakraav (BK_PEAKRAAV_li_8482_2)

oja (BK_OJA_line_8481_2)

jõgi (10m ja laiem) (BK_JOEDL10_lin_8467_2)

jõgi (10m ja kitsam) (BK_JOEDK10_lin_8465_2)

klint (BK_KLINT_line_8470_2)

elektriliin (110kw) (BK_LIIN110_lin_8474_2)

elektriliin (220kw) (BK_LIIN220_lin_8475_2)

elektriliin (330kw) (BK_LIIN330_lin_8476_2)

mere nimi (BK_TEXT_S_18_i_8405_1)

saare/poolsaare nimi (BK_TEXT_M_10_i_8411_1)

seisuveekogu/märgala nimi (BK_TEXT_S_12_i_8409_1)

vooluveekogu/märgala nimi (suur) (BK_TEXT_S_10_i_8414_1)

laiu/rahu nimi (BK_TEXT_M_6_it_8418_1)

vooluveekogu/märgala nimi (väike) (BK_TEXT_S_8_it_8417_1)

neeme/nina/sääre nimi (BK_TEXT_M_8_it_8416_1)

tekst 9 (BK_TEXT_M_10_i_8413_1)

Halduspiirid (HALDUSPIIRID)

HALDUSPIIRID

meri (1:420 000) (meri_8378_3)

välismaa mask (1:600 000) (MapBSR_mais500_8379_3)

välismaa mask (1:420 000) (MapBSR_mais100_8379_3)

maamask (1:600 000) (EHAK_GEN_8380_3)

maamask (1:420 000) (EHAK_GEN_8381_3)

Linn (pindobjekt) (EHAK_GEN_8386_3)

rannajoon (1:600 000) (rannajoon100_l_8383_2)

. (hpInt11)

saar (1:600 000) (saar100_polyli_8384_3)

. (hpInt12)

maakona piir (1:600 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8374)

omavalitsuse piir (1:600 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8365_2)

riigipiir (1:600 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8374_2)

rannajoon (1:420 000) (rannajoon10_li_8388_2)

saar (1:420 000) (saar10_polylin_8364_3)

maakonna piir (1:420 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8372)

omavalitsuse piir (1:420 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8376_2)

riigipiir (1:420 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8372_2)

omavalitsuse piir (1:60 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8375_2)

omavalitsuse piir (KUJUNDUSPIIR_G_8377_2)

Eesti-Vene kontrolljoon (venepiir_line_8382_2)

alevi nimi (alevid_1)

aleviku nimi (alevikud_1)

linnaosa nimi (linnaosad_1)

linna nimi (linnad_1)

maakonna nimi (MaakondNimi_te_8362_1)

omavalitsuse nimi (HaldusNimi_tex_8385_1)

Asustusüksused (KYLAD)

KYLAD

Lahkmejooned (KUJUNDUSPIIR_G_6882_2)

Nimi (kylanimed_1)

Maanteed (MAANTEED)

MAANTEED

Muu tee (BK_METSATEE_li_8480_2)

Kohalik tee (BK_KOHALIKTEE__8471_2)

Kõrvalmaantee/ramp (korvalmaantee)

Tugimaantee (tugimaantee)

Trassiosa (trassiosa)

Põhimaantee (pohimaantee)

Raudtee (1:420 000) (raudtee_esmane)

Raudtee (BK_RAUDTEE_lin_8485_2)

Katastriüksus (TOPOYKSUS_6569)

KÜ mõõdistuse järgi (TOPOYKSUS_6573)

KÜ tunnus (TOPOYKSUS_6571)

KÜ nimi/aadress (TOPOYKSUS_7793)

KÜ registriosa (TOPOYKSUS_RO)

Metainfo (metainfo)

(c) (of10000)

of10000

(c) (of10000wm)

(c) (pohi_mvr)

pohi_mvr

(c) (pohi-mvr-wm)

(c) (pohi_vr)

pohi_vr

(c) (pohi-vr-wm)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.