Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - Stínovaný model reliéfu

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Nadmořská výška, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, mapa, stínovaný model reliéfu, stínovaný reliéf, geoprostorová informace
Fees
Žádné podmínky neplatí
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky_sluzby_CUZK.pdf
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-TEREN je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad rastrovými daty stínovaného modelu reliéfu ČR. Slouží pro účely doplnění mapových kompozic prohlížecích služeb o vrstvu graficky znázorňující výškovou členitost území ČR. Vstupními daty jsou body digitálního modelu reliéfu 4. generace (DMR4G) ve formě mříže (gridu) 5x5 m. Tento model nového výškopisu ČR není dosud vyhotoven na celém rozsahu území ČR. V současné době (2013) tato služba pokrývá daty cca 68 % území.(na západ od poledníku 16°) Pro stínování terénního reliéfu bylo použito šikmé osvětlení, směr osvitu od severozápadu. Jako příklad možnosti využití pro doplnění mapy o vizuální vjem výškové členitosti území byla služba zařazena v aplikaci Geoprohlížeč ČÚZK do kompozic prohlížecích služeb Základní mapy ČR, Státní mapa 1:5 000 vektor, ZABAGED® a Data200. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (1)

Stínovaný model reliéfu (GR_TEREN)

Vrstva Stínovaný model reliéfu

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.