Direktoratet for naturforvaltning

villreinomrader_norge villreinomrader_norge villreinomrader_norge
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Villrein
Fees
Fritt tilgjengelig, men kilde må oppgis ved publisering.
Access constraints
Kilde: © Naturbase og Villreindatabasen, Direktoratet for naturforvaltning
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direktoratet for naturforvaltning (unverified)

Contact information:

Miljødataseksjonen

Direktoratet for naturforvaltning

Postadresse:
Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim, Norway

Email: 

Phone: 73580500

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Funksjonsområder for villrein og kartlag med annen informasjon med relevans for villreinens leveområder og villreinforvaltningen.

Available map layers (6)

villreinomrader_norge (villreinomrader_norge)

villreinomrader_norge

villrein_leveomrade (villrein_leveomrade)

villrein_leveomrade

villreinregioner_eu (villreinregioner_eu)

villreinregioner_eu

villrein_trekkvei (villrein_trekkvei)

villrein_trekkvei

valdgrenser (valdgrenser)

valdgrenser

tellende_areal_grense (tellende_areal_grense)

tellende_areal_grense

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.